Förberedelser för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

Olofströms kommun följer noga utvecklingen i Ukraina, och tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning. För att förbereda oss på att antalet flyktningar nu kan öka, samverkar vi med flera olika myndigheter och organisationer.

När asylsökande kommer till kommunen ska de få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen, och kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

När sedan en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad en kommun, ska kommunen erbjuda service och tjänster. Olofströms kommun ser nu över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när flyktingar bosätter sig i vår kommun.

För närvarande arbetar vi med förberedelser kopplat till behovet av förskola- och skola, möjlighet att erbjuda bostäder och placering av ensamkommande flyktingbarn och vård med fokus på psykiatrisk hjälp. I förberedelserna ingår även att planera för vaccinering mot covid eftersom vaccinationstäckningen är låg i Ukraina, säger Jan Söderman, säkerhetssamordnare Olofströms kommun.

Viktigt att vara källkritisk

Vid en tid som denna är det viktigt att söka information och följa informationsflöden hos trovärdiga nyhetsmedier, myndigheter och andra källor.

  • Var källkritisk - Vem säger vad, till vem, i vilken kanal, med vilket budskap och varför just nu?
  • Följ trovärdiga kanaler
  • Dela inte okänd information
  • Sprid kunskap och fakta och motverka rykten och desinformation
  • Var trovärdig och agera korrekt
  • Använd kontaktvägar som du litar på

Vill du hjälpa till?

Många invånare vill hjälpa till och bidra i en svår situation. Är du en av dem råder Olofströms kommun dig att kontakta någon av de många olika frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina, här eller på plats.

Känner du dig orolig?

Det är många olika myndigheter som samarbetar och som har olika roller i en sådan här situation. På krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du länkar och information om läget i vår omvärld.

Fakta om:

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen har en sammanhållande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Migrationsverket
I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 1 mars 2022

Uppdaterad: 10 mars 2022