Studera till HR-assistent på distans och bestäm din studietakt

Olofströms kommun samverkar med flera aktörer som NTI när det kommer till att erbjuda Gymnasial vuxenutbildning. Nu har du bland annat möjlighet att söka in till en HR-assistentutbildning. En utbildning som du läser på distans och fokuserar på personalfrågor som arbetsmiljö och arbetsrätt.

Yrkesutbildningen HR-assistent är en utbildning med fokus på personal och personalfrågor. I ditt arbete som HR-assistent efterfrågas det god förmåga till kommunikation och förståelse för sin omvärld. Yrkesutbildningen är utformad för arbete med till exempel administration av anställningsavtal, frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt samt rekryteringsarbete inom företag och organisationer. Yrkesutbildningen är en distansutbildning på 700 gymnasiepoäng som berättigar till CSN.

Goda chanser till arbete efter studierna

Efter din utbildning finn goda chanser till arbete. Detta då HR-assistenter med god förmåga till kommunikation och förståelse för sin omvärld efterfrågas av både privata och offentliga aktörer. Ett av utbildningens mål är förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.

Utbildningen är på distans, vilket innebär att du kan arbeta samtidigt och bestämmer själv din studietakt.

HR-assistentutbildningen tyckte jag var superbra och lärorikt, då jag tidigare enbart hade arbetserfarenhet inom HR i mitt dagliga jobb. Utbildningen hjälpte mig se den röda tråden och det har underlättat och ökat förståelsen mycket i mitt dagliga arbete på HR, säger Anna Helgesson, tidigare student.

Yrkesutbildningar syftar till att ge eleven:

  • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning.
  • förmåga att utföra kundservice.
  • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
  • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt
  • förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Gymnasial vuxenutbildning, Olofströms kommun

Rekommenderat för dig

Publicerad: 7 mars 2022

Uppdaterad: 7 mars 2022