Samordning av frivilliga initiativ

Vi ser ett stort engagemang hos invånarna och därför har vi tagit fram en e-tjänst för att få en överblick över vad du som invånare kan bidrar med gällande boende, språkstöd och sociala insatser.

Vill du hjälpa till?

Olofströms kommun arbetar med att förbereda att kunna ta emot människor på flykt från Ukraina. Vi kommer, genom e-tjänsten, att få en överblick av möjliga bostäder och övernattningsplatser tillgängliga i Olofström för flyktingar från Ukraina. Det kan handla om tillfälliga övernattningsplatser eller bostäder för uthyrning över längre tid för personer som kommer att bosätta sig här under längre tid. Det är också möjligt för de invånare som kan ryska eller ukrainska att anmäla detta via e-tjänsten om de kan tänka sig att bidra med språkstöd om behov uppkommer.

Blir det sedan aktuellt att använda sig av din hjälp som du anmält, kommer vi att kontakta de som anmält möjlighet att hjälpa till.

Det är viktigt att betona att Olofströms kommun inte kan ta emot kläder, mat eller andra saker, utan vi erbjuder idag en e-tjänst för att kartlägga möjligheten att kunna erbjuda boende och språkstöd till människor från Ukraina.

Ha du möjlighet att ge av din tid?

Att få träffa en annan person och känna gemensamskap är viktigt, speciellt när du kommer som ny till Sverige. Har du tid och möjlighet att ge av din egna tid i form av olika sociala insatser? Det kan handla om att träffas och gå en promenad, anordna lekträffar med barn som flytt eller bjud in till olika aktiviteter som du deltar i eller arrangerar.

I vår e-tjänst fyller du i vad du kan hjälpa till med och dina kontaktuppgifter.

Samordning av frivilliga initiativ i form av boende för flyktningar från Ukraina, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta

Iréne Robertsson
Kommunchef
Telefon: 0454-931 15
E-post: irene.robertsson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 14 mars 2022

Uppdaterad: 18 mars 2022