Plantera ängsblomster för ökad biologisk mångfald

Flicka på blomsteräng

Olofströms kommun delar under våren ut gratis påsar med ängsblomsterfrön till de kommuninvånare som så önskar. Syftet är att stärka den biologiska mångfalden.

Genom att dela ut påsar med ängsblomsterfrön så är förhoppningen att kommuninvånare ska välja att plantera fröerna på förslagsvis en kvadratmeter av sin gräsmatta, trädgårdsrabatt eller balkong.

Ängsblomster är väldigt gynnsamma för pollinerande insekter, som tyvärr har minskat drastiskt de senaste åren. Att vända trenden är viktigt för att våra pollinerande insekter ska kunna fortsätta leva i vår natur.

Alla kan bidra till biologisk mångfald

Vi är beroende av insekter för pollinering av matgrödor, men de fyller även andra viktiga funktioner i naturen. Den glada nyheten är att vi alla på ett enkelt sätt kan bidra till biologisk mångfald. Genom att plantera en kvadratmeter av ängsblomsterfröna så gör du en betydande insats för vårt naturliv. Dessutom så får du samtidigt njuta av vackra och väldoftande ängsblomster. Bra för både människa och miljö!

Gratis fröpåsar finns att hämta på följande platser:

  • Medborgarcenter i Kommunhuset
  • Olofströms Biblioteket (från vecka 13 även i Jämshögs och Kyrkhults bibliotek)
  • Socialkontoret
  • Äventyret Halen 7 maj


Pollinering är viktigt för de flesta av våra grödor, för maten vi äter och inte minst för naturen, säger Karoline Mattsson, landsbygdsutvecklare och miljösamordnare på Olofströms kommun.

Kommunens arbete för att främja biologisk mångfald

Att främja den biologiska mångfalden ingår i Olofströms kommuns naturvårdsarbete. Målet med naturvårdsarbetet är att stärka motståndskraften mot främmande, invasiva arter samt att pollinerande insekter ska ha tillgång till föda under en längre period.

Arbetet med den biologiska mångfalden ingår i de globala målen för hållbar utveckling. Närmare bestämt mål 15, som handlar om ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet berör även det svenska miljömålet om ett rikt växt- och djurliv.

Till förmån för pollinerande insekter så håller Olofströms kommun på att anlägga en central park, samt rusta upp blomsterängen längs med Oredsvägen. Kommunen har även beslutat att släppa upp vissa gräsytor för att främja de livsviktiga pollinatörerna.

Kontakt

Karoline Mattsson
Miljösamordnare/Landsbygdsutvecklare
Karoline.Mattsson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 23 mars 2022

Uppdaterad: 29 mars 2022