Olofström - årets idrottskommun 2021

Årets idrottsutmärkelse är ett resultat av ett viktigt arbete med att främja fysisk aktivitet, där ett tydligt fokus på barn och unga finns. Även arbetet med utveckling av våra anläggningar och lokaler ligger till grund för priset.

Fredagen den 1 april utsåg RF-SISU Blekinge Olofströms kommun till 2021 års Idrottskommun. På plats fanns Lorri Mortensen Mates, fritidschef, och Morgan Bengtsson, kommunalråd, för att ta emot den fina utmärkelsen.

Motiveringen för utmärkelsen lyder:

Under pandemin har denna kommun fört fram positionerna ytterligare för att främja rörelse fysisk aktivitet, dessutom med ett tydligt fokus på barn och unga. Detta lägger en bra grund och skapar utmärkta förutsättningar även för idrottsrörelsen. Att på köpet bli vald till årets Friluftskommun i Sverige gör oss i Blekinge stolta!

Som kommun är det viktigt att vi ger föreningar med sina duktiga ideella ledare, förutsättningar för att utöva idrott och som gör det möjligt för barn och ungdomar att kunna utöva sin sport. Det finns ett gott samspel mellan oss, vilket den här utmärkelsen visar, säger Morgan Bengtson, kommunalråd i Olofströms kommun.

Förutom ett hårt arbete under pandemin har Olofströms kommuns fritidschef tillsammans med sina medarbetare, påbörjat ett arbete med att se över alla våra anläggningar samt behov av kommande utveckling rörande lokaler och anläggningar.

Som fritidschef är det oerhört roligt att få ta emot ett pris som Årets Idrottskommun. Olofström har de senaste åren arbetat för att kartlägga kommande behov av anläggningar samtidigt som vi driftat befintliga och haft ett mycket nära samarbete med våra föreningar. Barnen i centrum känns än mer viktigt i och med att flera föreningar mist många medlemmar under pandemin. De har kämpat i motgång och det här priset är till alla våra föreningar, medarbetare och kollegor som varje dag arbetar för att göra skillnad inom idrottens sfär och som kämpat under pandemin. Varmaste tack till er alla, säger Lorri Mortensen Mates, fritidschef i Olofströms kommun.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 5 april 2022