Barns konst för lärande visas i Tulseboda Brunnspark

Onsdagen den 13 april invigdes utställningen Barns konst för lärande i Tulseboda Brunnspark, Kyrkhult. Utställningen är en del i Olofströms kommuns leaderprojekt KOM – Nytänkande kulturmiljöupplevelser i Kyrkhult.

Ett sätt att uttrycka sina tankar

Barns konst för lärande bygger på två teman, Hållbar utveckling och årets Nässelfrossa – Friska fläktar. Genom konst ges barnen möjlighet att kreativt uttrycka sina tankar och upplevelser. Ett sätt att bearbeta, lära och utvecklas och ett sätt att upptäcka världen och vad som är viktigt för ett hållbart samhälle. Barnen har utifrån sina tankar och kunskap kring temana tillsammans reflekterat, skapat och konstruerat.

Utställningen är ett samverkansprojekt mellan förskolans 5-årsgrupp och skolans årskurs 4. Utställningen kommer att finnas på plats under hela sommaren i Tulseboda Brunnspark i Kyrkhult.

Under invigningen deltog barn och pedagoger på Kyrkhults förskola och skola.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 14 april 2022