Hantering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall i naturen

Nu när våren kommit och trädgårdsarbetet är i full gång så vill vi påminna om att inte skapa egna högar med trädgårdsavfall på kommunal mark.

Du som privatperson får gärna ta ditt trädgårdsavfall till en kommunal kompoststation nära dig.
Det finns också möjlighet att abonnera på ett trädgårdskärl från Västblekinge Miljö AB (VMAB). Länk till annan webbplats.

Tänk bara på att avfall från invasiva främmande arter inte hör hemma här. Detta avfall ska istället förslutas väl i plastpåse/plastsäck och kastas i hushållskärlets restavfall, eller i containern för brännbart på återvinningscentralen.

Kontakt

Karoline Mattsson
Miljösamordnare/Landsbygdsutvecklare
Karoline.Mattsson@olofstrom.se

Publicerad: 21 april 2022

Uppdaterad: 22 april 2022