Olofströms kommun agerar mot klädkoder

Med anledning av den senaste veckans rapportering gällande boendet Galaxens klädkoder, vill Olofströms kommun förtydliga vem som har vilket ansvar i frågan.

Besökte boendet

Under den senaste veckan har flera medier rapporterat om att det finns klädkoder för kvinnorna som vistas på boendet Galaxen i Kyrkhult. Det kom till kommunens kännedom att klädkoderna var för kvinnornas trygghet och säkerhet på boendet. När det kom till kommunens kännedom agerade kommunchefen direkt.

Jag kontaktade Migrationsverket direkt och ställde frågan vad de gör för att säkerställa de boendes trygghet, säkerhet och att kvinnorna på boendet har de hygienartiklar de behöver, säger Iréne Robertsson, kommunchef.

Migrationsverket valde då att tillsammans med representanter från Olofströms kommun att besöka Galaxen för att reda ut frågorna. Det svar som gavs är att det inte förekom några klädkoder på boendet.

Vi accepterar inga klädkoder utan i Sverige ha alla som befinner sig inom landets gränser, samma rättigheter och skyldigheter. Vi står upp för allas rättigheter, säger Morgan Bengtsson, kommunalråd.

Vem ansvarar för vad

När det kommer till att säkerställa de boendes säkerhet och trygghet ligger det ansvaret på Migrationsverket och ansvariga på Galaxen.

Det är Migrationsverket som ansvarar för att människor på flykt samt asylsökande får boende och pengar till mat under tiden de väntar på sitt beslut. Migrationsverket har tecknat ett avtal med ägaren av Galaxen gällande ett antal platser. Sedan är det boendet som ansvarar för säkerheten, tryggheten och vad som gäller på plats.

För frågor kontakta
Morgan Bengtsson
Kommunalråd
Olofströms kommun
E-post: Morgan.Bengtsson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 27 maj 2022

Uppdaterad: 8 juni 2022