Nu har vi invigt en ny park med konstverket ”Biologisk mångfald”!

Invigningen av den nya parken med talare och besökare

Den ideella föreningen Konsthändigt har i samarbete med Olofströms kommun skapat konst som främjar biologisk mångfald. Verket finns i den nya Badhusparken mellan Holjebadet och Resecentrum.

Konstnärlig utsmyckning på temat biologisk mångfald

Ett flertal konstnärer har medverkat med installationer där de tolkat temat utifrån sina tekniker. Genom konstnärlig utsmyckning har ett nytt grepp tagits för att informera om biologisk mångfald. Konstverket är föränderligt, precis som naturen, vilket bland annat visar sig genom cortenstålets naturliga rostbildning. Konstverkets stålkonstruktion har tillverkats av Pikes Smea.

Ny park med syfte att locka vilda pollinatörer

I parken, som fått namnet Badhusparken, finns förutom konstverket även växter och insektshotell som gynnar pollinerande insekter, fjärilar och fågellivet.

För att ta fram konstverket och anlägga parken så har bidrag beviljats från Naturvårdsverkets LONA-stöd (Lokala Naturvårdssatsningen). Syftet med projektet är att öka den biologiska mångfalden och gynna vilda pollinatörer i Olofströms centrum.

Tack till er som kom på invigningen!

Invigning av park och konstverk ägde rum fredagen den 27 maj i Badhusparken mellan Holjebadet och Resecentrum, Olofström.
Närvarande på invigningen var, bortsett från ett flertal besökare, konstnärer från föreningen Konsthändigt, kommunalråd Morgan Bengtsson och samordnare för offentlig miljö, Daniel Ottosson.

Kontakt
Daniel Ottosson
Samordnare för offentlig miljö
E-post: Daniel.Ottosson@olofstrom.se

Publicerad: 30 maj 2022