Ett stort engagemang i Olofström

Vi ser ett stort engagemang i Olofströms kommun bland invånarna. Sedan en tid tillbaka befinner sig människor från Ukraina i Olofström. Här ges en kort uppdatering kring vad kommunen gör kopplat till flyktingsituationen.

Många vill hjälpa till

Situationen i Ukraina är fortfarande allvarligt och människor flyr sina hem. Många har anlänt till Sverige och även till Olofström. I Olofströms befinner sig runt 300 personer, både i centrala Olofström och utanför vid kringorter.

De personer som har anlänt till Olofström är både vuxna och barn som får hjälp med boende och mat via Migrationsverket. De får även hjälp med ekonomiskt bidrag. Det finns inget behov idag av boendestöd men om det ändras kommer du som anmält att du kan hjälpa till med det, att kontaktas.

Många kommuninvånare, både i egenskap av privatpersoner och företagare/ organisationer/ föreningar anmält intresse av att hjälpa till med antingen boende, språkstöd eller sociala insatser. Du som anmält din hjälp kommer att bli kontaktade inom kort för vidare information om hur du kan hjälpa.

Ny samordnare på plats

I och med att det anlänt människor till kommunen, har utbildningsförvaltningen startat upp en förberedelseklass på Vilboksskolan. Ungdomar som anlänt till Olofström från andra länder har även antagits till Högavångsskolan och Nordenbergsskolan. Det råder ingen skolplikt för de ukrainska barnen utan vårdnadshavarna har rätt att ansöka om förskoleplats och utbildning upp till gymnasiet om de vill. De har även rätt att delta i öppna förskolans verksamhet.

Sedan måndagen den 23 maj arbetar en samordnare i kommunen med uppdrag att samordna frivilliginsatser. Samordnare har kontakt med samverkansaktörer, håller samman samordningen för olika aktiviteter. Redan nu har studiebesök genomförts hos lokala aktörer för att titta på möjligheter att hjälpa flyktingar med jobb i sommar.

Mer information kopplat till vad kommunen gör, vad du som invånare kan göra och vad som gäller för de som anländer till Sverige, finns på Säkerhetsläget i Europa.

Vill du hjälpa till?

Det går fortfarande bra att anmäla sitt intresse för att hjälpa till vid ett eventuellt flyktingmottagande i Olofström. Det gör du via Samordning av frivilliga initiativ i form av boende för flyktningar från Ukraina, e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 31 maj 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023