Storsatsning för infrastrukturen i Blekinge

I fredags presenterade regeringen att de tillför ytterligare 2 miljarder kronor i satsningen på Sydostlänken och Blekinge kustbana.

Satsningen på kustbanan innebär en ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Olofström och Älmhult.

Det är ett oerhört glädjande besked från infrastrukturminister och regeringen, som nu gör att den befintliga tidsplanen kan hållas. Detta är inte bara viktigt för Olofström, dess invånare, företag och framtid utan för hela regionens och Sveriges utveckling, säger Morgan Bengtsson, kommunalråd Olofströms kommun.

I satsningen ingår även nya mötesstationer. Näst väntas valet av korridor, som Trafikverket planerar att meddela under sommaren 2022. Efter att Trafikverket har meddelat valet av korridor kommer Olofströms kommun att påbörja ett arbete med att se över berörda detaljplaner, bostadsområden och verksamhetsområdena för att öka möjligheterna till fler etableringar i kommunen.

Det är ett mycket positivt besked som framförallt ger en stabilare framtid och möjligheter för företag i allmänhet och Volvo i synnerhet. Eftersom det i Skåne finns exempel där ökad persontrafik av tåg har medfört en ökad inflyttning tror jag detta skulle gälla även för Olofström, säger Håkan Andersson, näringslivschef Olofströms kommun

Sydostlänken, trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Regeringen satsar på Sydostlänken, Kust-till-kustbanan och säkrare vägar, regeringe.se Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 13 juni 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023