Eldningsförbud i Blekinge från 12 juli

Symbol för eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Blekinge från klockan 12.00 idag tisdag den 12 juli 2022. Beslutet om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattas.

Beslutet fattades idag av länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster. Anledningen är att brandrisken är stor i skog och mark.

Publicerad: 12 juli 2022

Uppdaterad: 14 juli 2022