Självhjälpsgrupp för efterlevande när en närstående tagit sitt liv

Blommor som vajar i vinden framför glittrande vatten

Sorgen och smärtan kan kännas komplicerad när vi förlorat en närstående som tagit sitt liv. Under hösten 2022 erbjuds kostnadsfria samtalsträffar i Karlshamn för dig som vill träffa andra i samma situation och dela erfarenheter, råd och uppleva gemenskap.

Möjlighet att träffa andra i samma situation

Det kan vara svårt att tala om självmord, både inom familjen och i sin omgivning. Det är många som inte vet hur man ska bete sig, och som anhörig till någon som begått självmord kan man känna sig lämnad i tystnaden.

SPES Blekinge (anhörigföreningen SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) bjuder tillsammans med Blekinges kommuner in till samtalsträffar för efterlevande som förlorat en närstående. Genom självhjälpsgruppen kan du träffa andra i samma situation som upplevt sorg, saknad och smärta.

Kontakt för anmälan och frågor

Anmälan om deltagande görs till Bert Bengtsson, samordnare för psykisk hälsa i Karlshamns kommun. Anmälan görs via telefon 0454- 56 33 37 eller e-post bert.bengtsson@karlshamn.se

Självhjälpsgruppen leds av Thomas Eriksson, kontaktperson i SPES Blekinge. Vid frågor når du honom på telefon 070-531 72 25 eller e-post thomas.eriksson@oktv.se

Program hösten 2022

Torsdag 8 september, kl. 18.00-19.30
Torsdag 20 oktober, kl 18.00-19.30
Torsdag 10 november, kl 18.00-19.30
Torsdag 8 december, kl. 18.00-19.30

Lokal: Mötesplats Karlshamn, Regeringsgatan 46, Karlshamn.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 23 augusti 2022

Uppdaterad: 23 augusti 2022