Fritidsverksamhet uppdateras för barn och unga

Växtverket erbjuder återigen aktiviteter för mellanstadieelever med start höstterminen 2022.

Aktivitetshuset uppdateras efter ungas behov och önskemål

Växtverket riktar sig till tre målgrupper, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Dock har besöksstatistiken för elever i mellanstadiet varit låg under ett par år. Under de senaste månaderna ser personalen på Växtverket ett ökat intresse hos den yngsta målgruppen. Det har nu lett till att verksamheten anpassas för att passa de olika målgrupperna bättre.

I och med att fler barn och unga letar sig till Växtverket har personalen delar upp lokalerna för att anpassa lokalerna bättre efter målgruppernas behov.

De yngre barnen har mer spring i benen och då passa aktivitetshallen utmärkt för dem att vara i. Medan de äldre ungdomarna både vill hålla på med aktiviteter men även kunna umgås och prata med sina kompisar och då passa huset utmärkt till dem, säger Elvin Jakus chef för Växtverket.

För att lokalerna skulle passa grupperna så bra som möjligt anordnades ett medlemsmöte, där barnen fick tycka till om vad de villa ha på plats. Det resulterade att deras önskemål om en kiosk och soffor i aktivitetshallen blev verklighet.

Verksamheten kommer ut till ungdomarna

Med start i höst kommer även fritidsledare att åka ut och hitta på aktiviteter i kringorterna Kyrkhult, Jämshög och Vilboken genom sin mobila verksamhet. Man kommer även att erbjuda högstadie- och gymnasieelever gratis aktiviteter på Holjebadet en gång i veckan.

Fritidsgården Växtverket

Rekommenderat för dig

Publicerad: 1 september 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023