Vi fortsätter att arbeta för ett aktivt friluftsliv

Skogsmiljö med en skylt där det står Blåsevik samt en skylt som visar att vägen är tillgänglig med rullstol.

Längs Blåseviksvägen görs för närvarande en ny dragning av ridleden.

Varje år utser Naturvårdsverket Sveriges friluftskommun. En utmärkelse som Olofströms kommun tog emot med ödmjukhet och ära år 2021 samt 2019. Årets undersökning visar att vi är kvar i toppen.

Olofströms kommun ledande i Blekinge inom friluftsliv

Varje år genomför Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturförening en undersökning om kommuners arbete med friluftsliv. Frågorna rör planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för ett aktivt friluftsliv.

Årets resultat är klart och Olofströms kommun fick hela 33 poäng, vilket blev en fjärdeplats i Sverige. I Blekinge är vi ledande i vårt aktiva arbete att erbjuda invånare och besökare möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Förra årets utmärkelse grundade sig i Olofströms kommuns aktiva arbete för att stärka barn och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen, något som vi fortsätter att arbeta aktivt med.

Detta har gjorts hittills för friluftslivet under år 2022:

  • Arbetet kring den tillgänglighetsanpassade leden runt Blåsegylet, i Halens naturreservat, har resulterat i en tillgänglighetsanpassad brygga. Olofströms kommun har även ökat tillgängligheten vid Orsjön med en ny toalett och asfalterat vägen ner till rampen som går ut i sjön. Detta för att fler ska kunna ta del av våra sjöar.
  • Inne i centrala Olofström har arbetet med Pråmenaden fortsatt genom att den nu sträcker sig förbi den nya parken vid Ådalsvägen. Det är ett trevligt stopp på promenaden där du kan njuta av vacker konst.
  • Just nu pågår ett arbete med att förverkliga Entréplats Halen genom upprustning av parkeringsplatser. Dessutom görs nu en ny dragning av ridleden längs Blåseviksvägen.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om den årliga undersökningen och motiveringen av utmärkelsen Sveriges Friluftskommun. Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 13 september 2022

Uppdaterad: 13 september 2022