Vad händer i kommunpolitiken efter valet?

Entrén till Folkets hus i Olofström

Entrén till Folkets hus i Olofström där kommunfullmäktige håller sina sammanträden.

Valet i Olofström är genomfört och rösterna är räknade. Det dröjer dock ett tag innan de politiska företrädarna för den kommande mandatperioden tillträder. Här kan du läsa om processen dit.

Den politiska processen fram till den nya mandatperioden

Måndag 19 september

Det gamla kommunfullmäktige sammanträdde och avtackades.

Lördag 15 oktober

De nya förtroendevalda för kommunfullmäktige tillträder formellt sina uppdrag.

Måndag 24 oktober

Nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången. Nu utses presidiet för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning.

Tisdag 8 november

Den nya valberedningen sammanträder. Valberedningen börjar ta fram förslag på bemanning av bland annat styrelse och nämnder. Förslagen ska presenteras under kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

Måndag 28 november

Kommunfullmäktige sammanträder och valberedningen presenterar nu sina förslag på hur kommunstyrelse, nämnder och bolag ska bemannas. Nya revisorer utses även under detta sammanträde.

Söndag 1 januari

Mandatperioden för kommunstyrelsen, kommunens nämnder och revision startar 1 januari 2023. De nya ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen tillträder nu. Tidigare revisorer kommer dock vara kvar parallellt med de nytillsatta tills årsredovisningen för år 2022 är granskad och revisionsberättelsen är avlämnad.

Det slutliga valresultatet för Olofströms kommun

Rekommenderat för dig

Publicerad: 28 september 2022