Ett gemensamt ansvar när en kris uppstår

Under de senaste åren har vi fått bevis på att en kris kan uppstå på kort tid. Då är det viktigt att vara förbered. Vid en större händelse har vi alla ett gemensamt ansvar.

Fem personer grillar i mörkret på en lägenhetsgård. 

Foto: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Hemberedskap – din del i det gemensamma ansvaret

Vid elavbrott, vattenbrist, skogsbrand eller annan kris kan vår vardag vändas upp och ner. Då är vår förmåga att samarbeta viktigt. Det börjar hos dig själv. För att vara beredd på en kris ska du se till att du har det mest nödvändiga hemma. Det kan handla om vattendunkar, konserver, radio, filtar och stormkök samt tändstickor. Det kallas hemberedskap och desto mer du klarar dig, desto mer kan samhället lägga resurser på de som inte gör det. Vid höjd beredskap eller krig kan du behöva fortsätta att gå till jobbet, vissa näringsverksamheter kommer att behöva hållas igång så att samhället kan fortsätta att fungera.

Kommunens och dess bolags ansvar

Vid kriser har hela civilsamhället ett ansvar att stå rustade, vilket betyder att kommunen, dess bolag och tillsammans med de kommunala förbunden ska arbeta med sin krisberedskap.

Olofströms kommun har ansvar att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fortsättas att hållas igång även under en kris eller ett krig. Det handlar om allt från att de som bor på kommunens särskilda boende har vatten, el, mat och den omsorg de behöver. Det innebär även att personer som måste gå till jobbet kan lämna sina barn på förskola och fritidsverksamhet.

Hur informerar vi dig vid en kris?

Om en kris uppstår informerar Olofströms kommun det du behöver veta via våra kanaler, främst de digitala. Utöver de digitala kanalerna kan du som invånare även ges information via anslagstavlor, media och via våra verksamheter. Vid större händelser har vi även möjlighet att starta upp informations- och trygghetspunkter runt om i kommunen. Informations- och trygghetspunkterna gör det möjligt att få information, tillgång till el, värme och dryck beroende på det vilket behov som finns. Vid större händelser kan även VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, skickas ut för att uppmärksamma dig som invånare vad som har hänt och om du behöver tänka på eller göra. VMA skickas ut via radio och tv samt i vissa fall via sms.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 29 september 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023