Olofströms kommun värnar om ett brett kulturutbud

Olofströms kommun bemöter synpunkter på Olofströms kommuns biblioteks evenemang "Drag Queen Story Hour".

Olofströms kommuns logotyp bestående av kommunvapnet och texten Olofströms kommun

Drag Queen Story Hour, dragqueens som läser sagor för barn, passar på flera sätt in i bibliotekets programutbud. Arrangemanget riktar sig till en av bibliotekets prioriterade grupper och temat är allas lika värde, vilket är en grundbult för vårt demokratiska samhälle. Med böckernas hjälp vill sagoläsarna öka förståelsen för att vi alla är olika. Det handlar om vänskap och bemötande, och budskapet är att man ska vara stolt över den man är.

Biblioteket vill att arrangemangen ska ha god kvalitet och vara underhållande och intressanta för kommuninvånarna. Biblioteken har i sitt uppdrag enligt bibliotekslagen att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Det innebär att biblioteket ska vara en arena för olika uttryck och att vi behöver erbjuda ett brett kulturutbud för alla över tid. I bibliotekslagen står det att biblioteken är till för alla. Alla, oavsett till exempel ålder, kön, religion och etnicitet, ska känna att biblioteket välkomnar dem och är till för dem.

Ett brett utbud gör att biblioteket kan nå en bredare målgrupp i samhället. Med ett brett utbud så kommer ibland kontroverser och debatter att uppstå, och det i sig behöver inte vara negativt. Det är en del i det demokratiska samhällets utveckling. Det är bibliotekets förhoppning att alla ska hitta något i programutbudet som passar dem.

Har besökt kommuner från Falu i norr till Malmö i söder

När det handlar om kvaliteten på evenemanget Drag Queen Story Hour så finns det gott om referenser att inhämta. Drag Queen Story Hour som ska komma till Olofström har varit aktiva sedan 2017. De har besökt många kommuner, från Falu kommun i norr till Malmö stad i söder, där de regelbundet har sagostunder. De har främst haft sagostunder på bibliotek och förskolor men även varit inbjudna till församlingar, litteraturfestivaler, museer med mera. Aktörerna har själva arbetat med barn och unga och då sett de behov som finns när det handlar om bemötande och kamratskap. Drag Queen Story Hour är en läsfrämjande rörelse som startade i USA år 2015 och som sedan har spridit sig över världen.

Evenemanget är frivilligt och öppet för alla

Evenemanget äger rum lördagen den 22 oktober i Folkets Hus, Olofström. Evenemanget är helt frivilligt och det är öppet för alla vårdnadshavare att ta med sitt eller sina barn. Läs mer här och föranmäl dig. Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 18 oktober 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023