Vi välkomnar nya kommunfullmäktige

Nya kommunfullmäktige har nu formellt tillträtt sina uppdrag och sammanträdde för första gången under måndagen förra veckan.

Gruppbild på nya kommunfullmäktige, 24 oktober 2022.

Gruppbild på nya kommunfullmäktige, 24 oktober 2022. Foto: Hanna Rubin

Första sammanträdets innehåll

Mötet inleddes av ålderspresidenten Rolf Jönsson (C) som hälsade alla välkomna. De som under en längre tid tjänstgjort som ledamot men som nu avgått hedrades genom uppläsning av namn. Därefter följde ärendelistan. Första punkten var att utse presidiet för kommunfullmäktige, det vill säga en ordförande och två vice ordföranden. Sedan utsågs valberedningen för mandatperioden. Därefter följde övriga ärenden på listan, bland annat gick ledamöterna igenom delårsredovisningen/delårsrapporten för år 2022.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Visste du att du kan ta del av kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändning, både via direktsändning och i efterhand? Gå in på sidan Kommunfullmäktige och följ länken Webbsändningar.

Här kan du se de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige för den nya mandatperioden. Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 31 oktober 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023