De första åtgärderna för att minska elförbrukningen är beslutade

Nu har Olofströms kommunkoncerns ledning beslutat om de första åtgärderna som ska leda till en minskad elanvändning i vinter.

Alla verksamheter gör det de kan

Olika verksamheter har olika möjligheter att spara el. Därför är det upp till varje verksamhet att se vilka åtgärder som just den enskilde verksamheten kan göra. Varje kilowattimme räknas och Olofströms kommuns målsättning är att minska den totala elanvändningen i vinter med 5 %.

Verksamheterna kommer att ta med olika perspektiv i sina bedömningar om lämpliga åtgärder. Det kan handla om säkerhets- och trygghetsaspekter och att personer i sina verksamheter inte ska drabbas negativt.

Följande åtgärder kommer att genomföras för att spara el

Olofströms kommuns förvaltningschefer och de kommunägda bolagens VD:ar har gemensamt beslutat att följande åtgärder för att spara el ska genomföras:

  • Den digitala skylten längs riksväg 15 kommer att vara släckt i vinter.
  • Minska verksamhetselen genom att verksamheterna var och en vidtar de åtgärder som de kan.
  • Minska julbelysningen, både i verksamheten och i den offentliga miljön.
  • Motionsslingors belysning kommer att släckas ner under nätterna i vinter.
  • Driftoptimering av fastigheters ventilation.

Varför släcks den digitala skylten?

Den digitala skylten vid riksväg 15 används idag för att informera förbipasserande om vad som händer i Olofströms kommun och även samhällsviktig information. Skylten lyfter kort information där det finns mer information att få via kommunens externa webbplats.

Varje år drar skylten cirka 19 000 kilowattimmar, vilket kan jämföras med en villas elförbrukning. Det motsvarar även elförbrukning av cirka 200 gatulampor. Utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv föll valet på att släcka den digitala skylten istället för exempelvis belysning vid våra vägar.

Den digitala skylten kommer att släckas inom kort och vara släckt fram till mars 2023, beslutet kan komma att ändras.

Håll dig uppdaterad

Vi uppdaterar informationen på olofstrom.se löpande.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 2 november 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023