Tobaksambassadörer vill förhindra tobaksanvändning hos unga

Fyra ungdomar står framför en whiteboard och tomma stolar.

Idag börjar Tobaksfria veckan, vilken har uppmärksammats i Olofströms kommun i nästan 10 år. Här används en metod som innebär att ungdomar själva sprider budskapet till andra ungdomar om att vara tobaksfria under skoltiden.

Djupdykt i effekterna av tobak på hälsa och samhälle

Daniel, Joline, Johan och Mohammad går i årskurs 2 och 3 på gymnasiet och har under sommaren feriearbetat genom att djupdyka i ämnet tobaksanvändning och tobaksproduktion. De föreläser sedan för högstadieelever som tobaksambassadörer under Tobaksfria veckan. Syftet är att förebygga tobaksanvändning hos unga.

Har ni lärt er något som ni inte visste innan?

Joline: "Jag visste tidigare att rökning var skadligt för hälsan, men jag visste inte hur skadligt det var. Det är mycket mer än lungcancer man kan få, det är en massa andra sjukdomar. Vi har också räknat på vad det faktiskt kostar att röka under ett år, och det är sjuka summor! Så efter detta kände jag bara att usch, det här vill jag aldrig hålla på med."

Daniel: "Ja, vi har blivit gående annonser mot tobaksanvändning. Det vi har lärt oss om tobak är något som verkligen satt sig i minnet. Jag tror inte att någon av oss här någonsin kommer att använda tobak. Vi är immuna mot all propaganda."

Mohammad: "Jag har läst mycket om själva tobaksindustrin. De som odlar tobak drabbas av många negativa hälsoeffekter, som nikotinförgiftning. Under en arbetsdag bland tobaksplantor så får de i sig nikotin motsvarande 50 cigaretter, och detta är människor i u-länder inklusive barn och gravida kvinnor. De arbetar också för väldigt låga löner, en hel familj som arbetar i tobaksindustrin får en lön som motsvarar cirka 800 svenska kronor per år."

Johan: "Jag har läst mycket om nackdelarna med konsumtion samt tobakslagen, som är en lag som syftar till att minska försäljningen och marknadsföringen av tobak. Det är också en grundläggande mänsklig rättighet att inte utsättas för exempelvis passiv rökning."

Ni kommer föreläsa för årskurs 7 på Högavångskolan den här veckan. Vad hoppas ni att det kommer leda till?

Tobaksambassadörerna berättar samstämmigt att de flesta elever i årskurs 7 inte har börjat röka ännu, så om man kan få dem att inse allvaret innan så kan det förebygga att högstadieeleverna börjar. Det stora problemet är nämligen att någon börjar använda tobak, för om man börjar tidigt så är risken större att man senare börjar använda andra, tyngre droger. Tobak är lite som en inkörsport till dessa.

Gymnasieeleverna kommer använda alla verktyg de har för att sprida budskapet. De har spelat in en video, tryckt upp affischer och förberett en presentation med foton.

Även om det bara är en person som inte börjar använda tobak efter att ha hört det vi har att säga, så har vi lyckats, säger Daniel.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 21 november 2022

Uppdaterad: 21 november 2022