Kommunfullmäktige sammanträder

Den 28 november sammanträder Kommunfullmäktige nästa gång. Du som invånare kan följa sammanträdet digitalt eller på plats.

Beslutsfattande organ

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om de politiska målen för kommunens verksamhet, och i frågor som rör kommunen och dess invånare. De beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut.

Se sammanträdet digitalt

Du kan följa Kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändningar.

Nästa sammanträde blir 28 november kl. 18.15 i Folket Hus i Olofström.
Observera att sammanträdet startar tidigare än vanligt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet. Dock rekommenderar vi att du deltar digitalt för att undvika trängsel.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 22 november 2022

Uppdaterad: 22 november 2022