Cirkulationsplats inspirerad av Led Zeppelin

Den nyligen ombyggda cirkulationsplatsen, med stentrappan väl synlig i mitten. En bit bort ligger kommunhuset och banken.

Under ett par veckor har ett upprustningsarbete av cirkulationsplatsen i korsningen av vägarna Östra Storgatan och Bredgatan genomförts. Skälen till upprustningen var dels väldigt sliten beläggning, samt att utformningen inte fyllde sin funktion.

Bredare yttre ring leder till lägre hastigheter och ökad trafiksäkerhet

Cirkulationens yttre ring har förstorats och höjts upp. Detta gör att lägre hastigheter krävs vid genomfart och det är svårare att köra rakt igenom cirkulationen, vilket tidigare var möjligt. Utökningen av cirkulationen sänker hastigheten i trafiken, då svängningsmomentet blir större. Det ökar trafiksäkerheten kring cirkulationen.

Bakom satsningen står kommunens tekniska förvaltning, vars förhoppning är att fordonsförares upplevelsen ska bli bättre. Förhoppningen är även att oskyddade trafikanter, exempelvis cyklister och gångtrafikanter, ska få en ökad trygghet genom den sänka hastigheten.

Viktigt att busstrafiken inte påverkas negativt

En utmaning i upprustningen har varit att få busstrafiken att fortsätta fungera smidigt. Det vill säga att bussarna har tillräckligt med svängradie för att köra igenom cirkulationen. Under hela processen har Olofströms kommuns tekniska avdelning och Skåne- och Blekingetrafiken haft ett nära samarbete. Det har genomförts testgenomkörningar och getts möjligt att lämna synpunkter både innan, under och efter byggnationen.

”Stairway to Heaven” blir ”Trappa till Himmelsberget”

I mitten av cirkulationen har en trappa i granit byggts. Graniten har tidigare använts i andra projekt där man av olika anledningar varit tvungen att plocka bort den. Trappan är riktad mot kommunhuset och området Himmelsberget och är inspirerad av Led Zeppelins låt ”Stairway to Heaven”, som i det här fallet kan översättas till ”Trappa till Himmelsberget”.

Även i låtens text hittar vi liknelser till den nya installationen. I låten finns bland annat textraden: "Yes, there are two paths you can go by, but in the long run And there's still time to change the road you're on." Den lokala tolkningen man kan göra är att cirkulationsplatsen binder ihop Bredgatan och Östra Storgatan, det är de två vägar man kan välja, och har man svårt att välja så har man alltid valet att vända.

En annan textrad går så här: "And the forests will echo with laughter". Texten hintar om det sparsamma naturelement som kommer att finnas i cirkulationen, nämligen inhägnade växtbäddar av silvergräs. Detta för att skötsel och tillsyn ska vara minimal.

Kuriosa om Himmelsberget

Himmelsberget räknas som en av Olofströms besöksplatser. Det är en utsiktsplats belägen i centrala Olofström, bakom kommunhuset. Platsen har en höjd på 81 meter över havet och räknas som den högsta punkten i Olofströms tätort. Himmelsberget är också kopplad till flertalet sägner, bland annat om troll i berget. På toppen finns en grillplats och ett utkikstorn.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 24 november 2022

Uppdaterad: 17 februari 2023