Nybildat näringslivsråd stärker företagarna

Ett nytt näringslivsråd har bildats i Olofström, vars syfte är att skapa delaktighet, samverkan och inflytande för kommunens företagare.

Gruppfoto på näringslivsrådet i utomhusmiljö.

Olofströms kommuns relativt nya näringslivavdelningen har på kort tid arbetat på flera plan för att stärka det lokala näringslivet. Ett av initiativen som näringslivsavdelningen har arbetat med är bildandet av ett nytt näringslivsråd. Rådet är nu bildat och där ingår representanter från både näringslivet, politiken och kommunen.

Företagarna ges en möjlighet att vara delaktiga och påverka

Rådet kommer fungera som en kanal för företagare att ge sitt perspektiv på vissa kommunala frågor som berör dem själva. På så sätt ges företagarna en möjlighet att vara delaktiga och påverka Olofströms kommuns arbete med att stärka näringslivet, och samtidigt stärks kommunens attraktionskraft när det kommer till att driva företag här.

De frågor som berörs i rådet kan vara både övergripande och beröra mer detaljerade frågor inom specifika intresseområden.

Både ett informationsforum och ett diskussionsforum

Näringslivsrådet har till uppgift att vara ett informationsforum likväl som ett diskussionsforum. Ett forum där information kan ges av och för båda parter, både från och till näringslivet. Det ska även vara möjligt att ta till vara på initiativ från näringslivet som sedan kan gå upp för beslut på tjänstemannanivå eller politisk nivå inom kommunen. Rådet är dock inte en beslutande instans.

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Rekommenderat för dig

Publicerad: 25 november 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023