Självhjälpsgrupp för efterlevande när en närstående tagit sitt liv

Solen lyser bakom gräs

Sorgen och smärtan kan kännas komplicerad när vi förlorat en närstående som på egen hand valt att avsluta sitt liv. Under våren 2023 erbjuds kostnadsfria samtalsträffar i Karlshamn för dig som vill träffa andra i samma situation och dela erfarenheter, råd och uppleva gemenskap.

Möjlighet att träffa andra i samma situation

Det kan vara svårt att tala om självmord, både inom familjen och med de människor man har i sin omgivning. Det är många som inte vet hur man bäst kan stötta, och som anhörig till någon som på egen hand valt att avsluta sitt liv kan man känna sig lämnad i tystnaden.

SPES Blekinge (anhörigföreningen SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) bjuder tillsammans med Blekinges kommuner in till samtalsträffar för efterlevande som förlorat en närstående. Genom självhjälpsgruppen kan du träffa andra i samma situation som upplevt sorg, saknad och smärta.

Kontakt för anmälan och frågor

Anmälan om deltagande görs till Bert Bengtsson, samordnare för psykisk hälsa i Karlshamns kommun. Anmälan görs via telefon 0454- 56 33 37 eller e-post bert.bengtsson@karlshamn.se

Självhjälpsgruppen leds av Thomas Eriksson, kontaktperson i SPES Blekinge. Vid frågor når du honom på telefon 070-531 72 25 eller e-post thomas.eriksson@oktv.se

Program våren 2023

Torsdag 12 januari kl. 18.00–19.30
Torsdag 9 februari kl. 18.00–19.30
Torsdag 9 mars kl. 18.00–19.30
Torsdag 13 april kl. 18.00–19.30
Torsdag 4 maj kl. 18.00–19.30
Torsdag 8 juni kl. 18.00–19.30

Lokal: Mötesplats Karlshamn, Regeringsgatan 46, Karlshamn.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Relaterad information

SPES Blekinge erbjuder postvention, vilket är ett akut stöd för efterlevande när närstående tagit sitt liv. De erbjuder även samtalsstöd i frågor och tankar som rör självmord.
Här kan du läsa mer om Anhörigföreningen SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPEC Blekinge. Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 29 november 2022

Uppdaterad: 5 december 2022