Vid en kris kan trygghetspunkter komma att öppnas upp

Om en allvarlig händelse inträffar har Olofströms kommun möjlighet att öppna upp mötesplatser i form av trygghets- och informationspunkter. Platser där invånarna kan få information, värme, vatten och möjlighet att ladda mobilen, beroende på vad behovet är.

Behov och situation avgör

Skulle en samhällskris, som exempelvis ett långvarigt elavbrott inträffa i Olofström, kan en eller flera av kommunens trygghetspunkter komma att öppnas upp. I Olofström finns trygghetspunkter där kommuninvånare kan få värme, varm dryck och information. Allt beroende på situation och behov. Utöver trygghetspunkterna kan även FRG, Frivilliga resursgruppens lokal användas som en punkt. Det finns två informationspunkter, en i Vilshult och en i Gränum. Dit kan kommuninvånare komma för att få aktuell information om situationen.

Beslut om att öppna en trygghetspunkt

Om hela eller delar av kommunen drabbas av en samhällsstörning, görs en prioritering över vilka åtgärder som behövs. Om bedömning görs att en eller flera trygghetspunkter behöver öppnas upp, fattas det beslut av ansvariga på kommunen. Därefter får FRG, frivilliga resursgruppen i Olofström, uppdraget. Det är då medlemmar i resursgruppen som bemannar upp trygghetspunkterna och kör ut med information till informationspunkterna. De kan även utföra andra uppgifter efter de behov som finns. En trygghetspunkt aktiveras inom 2 timmar från det att FRG har fått beslut om att öppna upp den. När en trygghetspunkt är aktiverad och bemannad syns det genom att FRGs flagga står utanför trygghetspunkter.

Följande trygghets- och informationspunkter finns i kommunen:

Olofströms trygghetspunkter
(här ges även information)

  • Civilförsvarsföreningens lokal
  • Brännaregårdens äldreboende
  • Garvaregårdens äldreboende
  • Skogsbacken Dagverksamhet

Utöver trygghetspunkterna finns följande informationspunkter:

  • Gränums skola
  • Vilshults skola

Rekommenderat för dig

Publicerad: 19 december 2022

Uppdaterad: 19 juni 2023