Fokus på barn och unga i 2023 års medborgarlöfte

Medborgarlöfte är undertecknat och klart för att börja arbetas med. Årets fokusområde blir barn och unga.

Lägesbild till grund för medborgarlöftet

Medborgarlöftet grundar sig i lägesbilden för Olofströms kommun där olika rapportörer tillsammans med Polisen rapporterar in händelser som sedan kartläggs och analyseras av kommunens lägesbildsgrupp. Lägesbilden består bland annat av polisanmälningar, rapporter från fältare och bostadsbolag med flera. Lägesbilden gör det möjligt att se olika trender för att arbeta förebyggande eller för att göra riktade insatser i skarpare lägen. Utifrån lägesbilden har Polisen tillsammans med Olofströms kommun tagit fram 2023 års medborgarlöfte.

Vi ser att många av händelserna som rapporteras in är kopplat till ungdomar och ofta är det ett fåtal återkommande ungdomar det handlar om. Genom att jobba riktat tillsammans så kan vi upptäcka dessa ungdomar och förhindra fortsatt kriminalitet/missbruk och på det sättet påverka lägesbilden i positiv riktning. Riktade gemensamma insatser kan göra stor skillnad för ungdomen och dess familj, säger George Nilsson, kommunpolis.

Medborgarlöftet ger en inriktning mot vad Olofströms kommun, Polisen och samverkans aktörer ska arbeta mot under året. I Olofström arbetar en Brottsförebyggande- och trygghetsskapande grupp med de här frågorna. I gruppen finns representanter från kommunens samtliga förvaltningar, Polisen och Olofströms Hus.

Nu kommer vi i den Brottsförebyggande och trygghetsskapande gruppen sätta oss ner och komma fram till hur:et, alltså hur vi ska arbeta för att förverkliga medborgarlöftet. Gruppens bredd ger oss väldigt bra förutsättningar att arbeta med just medborgarlöftet och få ett helhetsperspektiv då flera aktörer är involverade, säger Ida Henriksson, hållbarhetsstrateg Olofströms kommun.

Medborgarlöftet 2023

Rekommenderat för dig

Publicerad: 17 februari 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023