Jämställdhet prioriteras högt i Olofströms kommun

Idag, 8 mars, uppmärksammar Olofströms kommun internationella kvinnodagen, genom att lyfta kommunens jämställdhetsarbete. Vi arbetar med att skapa och bibehålla en god service till dig som invånare.

Ungdomar i idrottskläder på en skolgård.

Jämlikhetsarbete har resulterat i handlingsplaner

I Olofströms kommun är jämlikhetsarbetet högt prioriterat och finns med i det dagliga arbetet. Jämställdhet är en viktig del i kommunens vision och i de övergripande mål. 2018 beslutade Kommunstyrelsen att Olofströms kommun skulle underteckna EU:s CEMR-deklaration, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Olofströms kommun har sedan dess arbetat med jämställdhet i vårt jämlikhetsarbete och idag har alla verksamheter en handlingsplan för att integrera jämställdhetsperspektivet i sitt arbete.

Under 2023 kommer verksamheterna fortsätta arbeta med handlingsplanerna i jämställdhetsintegrering samtidigt som vi använder oss av jämställdhetsperspektivet i alla beslut vi fattar. Vi arbetar även med att utveckla hur vi bemöter alla på ett jämlikt sätt och därigenom på ett jämställt vis genom vår årligen återkommande jämlikhetsvecka.

I Olofströms kommun arbetar vi med att utveckla vårt jämställdhetsarbete men det är även viktigt att lyfta det vi redan gör. I samband med jämlikhetsveckan 2022 fick verksamheterna och bolagen skicka in goda exempel på hur de arbetar med jämställdhet. Vi fick in allt från att man arbetar med att skapa en trygg fritid för tjejer, till att bemöta varje individ på ett jämlikt sätt till att ha ett jämlikt perspektiv i rekryteringsprocessen, säger Ida Henriksson, Hållbarhetsstrateg, Olofströms kommun.

Men vad är egentligen jämställdhet? Jo, det innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter i livet. Att arbeta med jämställdhet är alltså att aktivt arbeta med att skapa och bibehålla jämlik service till våra invånare. På så vis bidrar vi till att alla kommuninvånare i Olofström ska ha samma möjligheter att forma sina liv.

Social hållbarhet och mänskliga rättigheter

Rekommenderat för dig

Publicerad: 8 mars 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023