Borggården först i Blekinge med att bli Stjärnmärkt

Borggården, ett särskilt boende för individer med demenssjukdom, har som första särskilda boende i Blekinge blivit Stjärnmärkt.

Medarbetare som genomgått utbildningen står på en av boendets altaner med sina diplom i handen.

Individanpassad vård

Att bli Stjärnmärkt är en kvalitetsstämpel för utveckling av personcentrerat arbete kring individer med demenssjukdom. Utmärkelsen tilldelades efter att merparten av medarbetarna genomfört en utbildning samt har implementerat verktygen i det dagliga arbetet.

För snart två år sedan växtes en idé om att bli Stjärnmärkt och enhetschefen Ellinor Karlsson lyft den vidare med sina kollegor. Idén mottogs väl och ett år senare var de igång. En representant från varje avdelning ställde frivilligt upp på att bli stjärninstruktörer. Pia, Jessica och Mari åkte upp till Stockholm där de blev instruktörer och fick kunskap och verktyg att ta med hem till Olofström. De har nu fört sin kunskap vidare till medarbetarna på boendet.

Stjärnmärktutbildningen är en djupdykning i personcentrerat arbete, den kvalitetssäkrar att varje individ får den vård individen behöver, säger Mari, en av stjärninstruktörerna.

Utmärkelsen tilldelades efter att merparten av medarbetarna genomfört en utbildning samt har implementerat verktygen i det dagliga arbetet.

På Borggården är bemötande A och O och de har en nollvision att individen ska ha så lite begränsningar som möjligt. Man ska kunna leva ett så likt man har gjort innan man flyttade till Borggården, säger Ellinor Karlsson, enhetschef Borggården.

Till sin hjälp har medarbetarna bland annat fått checklistor som säkrar upp att arbetet görs på ett så bra sätt som möjligt. En sak som är viktig i individens vård är kontakten med och inkluderingen av anhöriga. Varje år kommer medarbetarna få förnya sina kunskaper och utmärkelsen. På så sätt får de ta del av nya kunskaper och alla medarbetare får samma kunskapsgrund att stå på.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 21 mars 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023