Lokalvården i Olofströms kommun tillverkar sitt eget rengöringsmedel

Det egentillverkade rengöringsmedlet har sedan 2019 ersatt de flesta kemikalier för rengöring. Det tillverkas på Högavångsskolan i Olofström och är omtyckt av medarbetarna av både hälsoskäl, miljöskäl och för att det rengör effektivt.

Två kvinnor anställda som lokalvårdare i Olofströms kommun står framför ett bord med två sprayflaskor med rengöringsmedel.

Monica Stjernmo och Lemlem Kflay Tesfa, lokalvårdare i Olofströms kommun.

Svanenmärkt för bättre hälsa och miljö

Rengöringsmedlet är Svanenmärkt och har sedan 2019 ersatt de flesta kemikalier för rengöring. Det används bland annat i kommunens skolor, förskolor, särskilda boenden, hemtjänstlokaler och Dannfältshallen.

Den främsta anledningen till att lokalvården valde att byta ut rengöringsmedlet var av hälso- och miljöskäl. Miljövinsten blir att färre kemikalier släpps ut i dagvattnet. Miljön påverkas inte heller av transporter av tunga dunkar med rengöringsmedel, eller plastavfall, eftersom dunkarna återanvänds. Även ekonomiskt är det lönsamt för kommunen att producera sitt egna rengöringsmedel.

Lokalvårdens medarbetare än nöjda med rengöringsmedlet

Rengöringsmedlet tillverkas på Högavångsskolan i Olofström och är nästan helt fritt från kemikalier. Det används till både städning och som tvättmedel till textilier och moppar.

Monica Stjernmo blev glatt överraskad när hon började arbeta som lokalvårdare i Olofströms kommun för tre år sedan, för hon fick redan under sin utbildning lära sig att det här rengöringsmedlet är bättre att använda av både hälsoskäl och miljöskäl. "När man använder rengöringsmedel med kemikalier så blir det inte helt rent. De lämnar en hinna på ytan, men det slipper man med det här rengöringsmedlet", säger Monica Stjernmo.

Kollegan Lemlem Kflay Tesfa instämmer: "Jag tycker om att arbeta med vårt egna rengöringsmedel för det luktar inte och det fungerar bra."

Rekommenderat för dig

Publicerad: 3 april 2023

Uppdaterad: 20 juni 2023