Dags att nominera årets kulturpristagare

Alla som utövar en kulturell verksamhet och har anknytning till Olofströms kommun kan utses till årets kulturpristagare. Vem vill du nominera?

Svart siluett av en man som sjunger i en mikrofon mot en orange bakgrund.

En som utövar kulturell verksamhet

Olofströms kommuns kulturpris delas ut ojämna årtal. Jämna årtal delas ett kulturstipendium för unga ut. Under 2023 har allmänheten alltså möjlighet att nominera ”Årets kulturpristagare i Olofströms kommun”.

För att kunna bli aktuell för Olofströms kommuns kulturpris ska mottagaren utöva kulturell verksamhet och ha anknytning till kommunen. Alla har rätt att skicka in förslag på pristagare. Förslagen ska vara skriftliga och innehålla motivering samt information om person, förening, organisation eller motsvarande aktör som föreslagits. Priset kan delas ut till mer än en pristagare.

När alla förslag kommit in utser kultur- och fritidsnämnden vilken av de nominerade som får ta emot kulturpriset och prissumman på 10 000 kr.

Skicka in din nominering

Har du någon person, förening, organisation eller motsvarande kandidat som du skulle vilja föreslå? Skriv ner ditt förslag på kulturpristagare med en skriftlig motivering.

Märk ämnesraden/kuvertet ”Kulturpris 2023”.

Skicka din nominering senast 30 juni till:

kof@olofstrom.se

Eller med post till:

Olofströms kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 301
293 24 Olofström

Rekommenderat för dig

Publicerad: 12 maj 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023