Olofströms kommun om utpressningen

Olofströms kommun har varit i kontakt med Polisen med anledning av det hot journalisten Joakim Lamotte riktat mot sagoläsarna Lady Busty och Miss Shameless, i ett mail till en medarbetare på kommunen.

Allmän handling har lämnats ut enligt rutin

Det var under fredagen den 12 maj som journalisten Joakim Lamotte begärde ut olika typer av allmänna handlingar. Det rörde sig bland annat om mailkonversationer mellan Olofströms kommun och sagoläsarna Lady Busty och Miss Shameless, samt fakturor för bokningen av sagostunden.

Mailkonversationerna har inte lämnats ut, där pågår en sekretessprövning på vilka uppgifter som kan lämnas ut och vilka som ska utebli. Via kommunens ekonomiavdelningen lämnades fakturor ut till journalisten, detta efter rutin.

Det är olyckligt att sagoläsarnas/artisternas riktiga namn stod med på fakturorna. En faktura är en allmän handling och är oftast inte sekretessbelagd. Olofströms kommun är transparanta med hur kommunens medel används och vilka kostnader exempelvis evenemang och aktiviteter har, säger Mike Lindbergh, Strateg säkerhetsskydd & krisberedskap/säkerhetsskyddschef på Olofströms kommun.

En aktör som fakturera kommunen kan välja att överlåta sekretess och på så sätt säkerställa att känsliga uppgifter inte förs vidare. I det här fallet fanns ingen sekretess på fakturan och inte heller har personerna i fråga skydda identitet.

Olofströms kommun har granskat utlämningen av den allmänna handlingen och ser inte att fel har begåtts eller hur rutinerna kan ändras för att undvika att det inte händer något liknande igen.

Vädjan om att inte röja personuppgifter

När det kom till bibliotekets kännedom att journalisten, via agenturens faktura, fått sagoläsarnas riktiga namn, vädjade bibliotekschefen till Joakim Lamotte om att inte publicera de riktiga namnen. Detta då det är sagoläsarnas önskemål om att förbli anonyma på grund av en hotbild som finns mot dem.

Journalisten valde då att utpressa kommunen genom att hota att röja sagoläsarnas riktiga identiteter. Kommunen kunde välja att boka Joakim Lamotte för samma summa som sagoläsarna i utbyte att inte röja deras identiteter. Bokningen skulle då äga rum innan sommarlovet och kommunen fick till den 15 maj att svara på Joakims krav.

Olofströms kommun ser allvarligt på hotet och utpressningen och tillmötesgå inte föreläsningsförfrågningar på det här sättet.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 15 maj 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023