Vandringsleder i Olofströms kommun lyfts som goda exempel

Naturvårdsverket har släppt en rapport där man lyfter ett exempel på en lyckad naturvårdssatsning i varje län. Olofströms kommun fick äran att representera Blekinge, med våra vandringsleder i Halens naturreservat.

Ett barn går på en av Halens vandringsstigar.

Bidrag för projekt inom naturvård och friluftsliv

Lokala naturvårdssatsningar, som förkortas LONA, är en nationell satsning på lokala initiativ inom naturvård och friluftsliv. Satsningen innebär att kommuner kan söka bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra olika projekt.

I Naturvårdsverkets rapport om lyckade exempel på LONA-satsningar har ett projekt per län valts ut, och det projekt som lyfts i Blekinge är vandringslederna i Halens naturreservat.

Nya vandringsleder har gjort naturen mer tillgänglig

Linnea Persson är teknisk samordnare för offentlig miljö i Olofströms kommun. Hon berättar:
– I Halens naturreservat fanns sedan tidigare fina och populära vandringsleder. Men med hjälp av LONA-bidraget så har vi förbättrat befintliga leder, och många leder har blivit tillgängliga för fler människor.

Genom projektet har det röjts på igenväxta vandringsleder och man har anlagt nya spänger över bäckar och blöta marker. Det har även satts upp nya ledmarkeringar och nya vägvisningsskyltar med namn, och man har utökat antalet parkeringsplatser i anslutning till friluftsområdet.

Även Frickabron, som tillkommit i ett annat projekt, har väsentligt förbättrat möjligheterna till friluftsliv i området. Bron knyter ihop västra och östra delen av naturreservaten, vilka tidigare varit avskilda från varandra. Detta har skapat nya vandringleder och gjort området mer lockande.

Flera undersökningar visar att friluftsliv är bra för hälsan. Det stärker oss både fysiskt och psykiskt, och kan bidra till minskad stress. Så ett långsiktigt mål i att naturen blir mer tillgänglig för oss är att folkhälsan främjas.

Jag tycker verkligen att vi har lyckats med projekten, för vi har sett att många i lokalbefolkningen och även nya besökare har kommit ut till Halens naturreservat efter vår satsning. Målet har ju varit att folk ska komma ut i naturen och det tycker jag att vi lyckats med, säger Linnea Persson, teknisk samordnare för offentlig miljö i Olofströms kommun.


Länk till Naturvårdsverkets rapport om LONA-projekt

Rekommenderat för dig

Publicerad: 19 maj 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023