Boråd ger ökad delaktighet på kommunens särskilda boenden

Under förra året startades så kallade Boråd upp på kommunens särskilda boenden. Syftet är att skapa delaktighet genom att ge de boende möjlighet att i högre utsträckning påverka sin vardag och boendemiljö.

Vad är ett Boråd och varför startades de upp?

Varje Boråd består av en grupp individer och medarbetare på respektive boende. Boråden är ett forum för de individer som bor på särskilda boenden att göra sig hörda och få möjlighet att framföra både positiva och negativa synpunkter. Tanken är att skapa delaktighet genom att individerna får möjlighet att påverka miljön där de bor och vistas.

Boråden har startats upp på samtliga av kommunens särskilda boenden. Än så länge har de olika boendena kommit olika långt med arbetet.

Brännaregårdens särskilda boende berättar om Borådet

Brännaregården är ett av de särskilda boenden där man har kommit långt i arbetet med Borådet. Individerna på Brännaregårdens har fått svara på frågor om inom- och utomhusmiljö, bemötande, aktivitetsutbud och mat. Deras åsikter har bland annat lett till att verksamheten har bjudit in vissa tjänstepersoner, exempelvis så har kostchefen med medarbetare varit på besök för att ta emot synpunkter och tips om hur maten kan förbättras.

Sara Falk, enhetschef på Brännaregården, berättar:

Vårt Boråd skapar mer delaktighet för de individer som bor och vistas hos oss. De boende får möjlighet att framföra både positiva och negativa synpunkter. Den positiva feedback vi får till oss är att merparten anser att personalen har ett gott bemötande, att maten är god och att utbudet av aktiviteter är bra. De förbättringspunkter som framkommer under mötena består ofta av att de boende önskar vissa specifika typer av maträtter, eller en kombination av mat som de är vana vid. Vid ett tillfälle avbokade vi all mat från köket för att beställa smörgåstårta till huset, eftersom de älde önskade detta.

Sara Falk fortsätter:

Genom Borådet har det även framkommit idéer och tips om olika sällskapsspel och aktiviteter. Det ger bättre förutsättningar för oss att genomföra förändringar och att arrangera de aktiviteter som de äldre verkligen efterfrågar.

Alla ska ha möjlighet att kunna påverka

De boende ska känna sig hörda och kunna påverka sin vård på det sätt som fungerar för var och en. Vissa fyller i formulär innan mötena och vill inte vara med fysiskt, medan andra sitter med hela mötena. Ytterligare andra föredrar att förmedla sina tankar muntligt i det egna hemmet utan att träffas fysiskt. Oavsett om man har afasi, kognitiv svikt eller andra sjukdomar så ska alla ha möjlighet att bli hörda och kunna påverka sin situation.

Min uppfattning är att Borådet leder till en äldreomsorg som ger mer glädje och bättre livskvalitet för de individer som bor här, berättar Sara Falk, enhetschef på Brännaregårdens särskilda boende.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 24 maj 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023