Satsningarna för ökat företagsklimatet har gett resultat

Företagen i Olofström har tyckt till om företagsklimatet i kommunen och resultatet har presenterats. Olofströms kommun har ett bra företagsklimat med en ökning inom bemötande och service.

Kommunalråd, medarbetare på näringslivsavdelningen tillsammans med Svenskt Näringslivs representant står vid en powerpoint presentation med texten Företagsklimatet i Olofströms kommun 2023.

Skapar broar för ökad dialog

Svenskt Näringsliv genomför varje år en undersökning av hur företagsklimatet ser ut i landets kommuner. Under näringslivslunchen den 1 juni presenterades resultatet av Olofströms företagsklimat. Enkäten har skickats ut till 200 slumpmässigt utvalda företag i Olofström och 91 av dem svarade. Frågorna handlade om hur företagen såg på företagsklimatet i kommunen.

Olofströms kommun valt att satsa extra med att skapa en väg in och stötta företagen i att komma i kontakt med rätt tjänsteperson i Olofströms kommun.

Det ska vara enkelt att driva företag i kommunen. Företagen kan kontakta oss på näringslivsavdelningen oavsett vilken fråga de har så guidar vi dem rätt, säger Kristina Severin Rajala, näringslivsutvecklare.

Näringslivsavdelningen har lagt stort fokus på att bygga broar mellan kommunen och företagen genom att skapa kontaktytor där företagare får möjlighet att träffa kommunledning, politiker och tjänstepersoner. Kontaktytorna är företagsbesök, näringslivsluncher och möten med Köpmannaförening och besöksnäring för att nämna några.

Det är viktigt att skapa tillfällen för dialog mellan kommun och företag där vi kan skapa en ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar. Tillsammans kan vi också arbeta med utvecklingsfrågor, till exempel inom kompetensförsörjning, säger Håkan Andersson, näringslivschef.

Fokuset och det hårda arbetet har gett resultat. Företagen i Olofström bedömer att kommunens service och bemötande har ökat under det senaste året. Resultatet från Svenskt Näringslivs enkät visar att kontakten med kommunen om tillstånd, tillsyn och kontroll förbättrats och är högre än rikssnittet.

Hur arbetar vi vidare med företagsklimatet

Utifrån de svar som företagen i Olofström har lämnat, finns det områden att fortsätta att arbeta vidare med. Ett område som företagen tycker är viktigt att prioritera är tryggheten i kommunen. Den 1 juli träder en ny lag i kraft som innebär att kommunerna måste ha en samordnade funktion för det brottsförebyggande arbetet. Något som Olofströms kommun har haft en tid och där det redan pågår ett aktivt arbetet med att öka tryggheten i kommunen.

Olofströms kommun kommer att fortsätta med att ge stöd till företagen gällande den service som kommunen erbjuder. Företagsbesöken, näringslivsträffarna och andra dialogmöten kommer att fortsätta.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 7 juni 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023