Kommunen lånar ut mark för bete och slåtter

Nu kan lantbrukare och även privatpersoner med djur, ansöka om att låna mark av Olofströms kommun. Det är gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.

Kor på bete i en hage med träd i bakgrunden.

Täcker inte hela behovet av foder men en bit på vägen

Det torra och varma vädret gör att lantbrukare och även privatpersoner står inför ett osäkert läge när det gäller foder och bete till sina djur. På grund av det rådande läget har därför Olofströms kommun valt att låna ut mark i år.

Vi på kommunen vill givetvis hjälpa till i torkan och erbjuda det gräs som inte klipps till lantbrukare. Det kommer tyvärr inte täcka behovet av foder men kan förhoppningsvis hjälpa lite, säger Linnea Person, teknisk samordnare Olofströms kommun.

De ytor som finns tillgängliga är generellt ganska små och ligger tätortsnära. De flesta ytorna lämpar sig bäst för slåtter, men det finns också dem som kan användas till bete. Den mark som erbjuds är gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.

Har du djur och är intresserad av att låna mark av kommunen så anmäler du ditt intresse via kommunens medborgarcenter. Du kan ansöka löpande under hela sommaren och det först till kvarn som gäller.

Gräset ska användas till de egna djuren

Lantbrukaren/djurhållaren klipper gräset utan att få betalt, men får gräset gratis. Gräset får endast användas till de egna djuren. Det får alltså inte säljas. När gräset har pressats och eventuellt plastats så ska det plocka bort omgående. Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt, så att det inte orsakar mer störning än absolut nödvändigt för de kringboende. Stängslas området in så ska stängslet plockas ner efter betessäsongen.

Ansökan görs via mejl medborgarcenter@olofstrom.se eller via telefon 0454-930 00.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 19 juni 2023

Uppdaterad: 19 juni 2023