Kommunfullmäktige sammanträder

(extrainsatt)

Den 30 augusti är ett extrainsatt sammanträde med kommunfullmäktige. Du som invånare kan följa sammanträdet digitalt eller på plats.

Ett extrainsatt sammanträde för kommunfullmäktige kommer att äga rum den 30 augusti med anledning av investeringsbudget för nytt särskilt boende, Holjegården.

Se sammanträdet digitalt

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändningar.

Nästa sammanträde är 30 augusti kl:19.00 i Folket Hus i Olofström.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet. Dock rekommenderar vi att du deltar digitalt för att undvika trängsel.

Beslutfattande organ

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om de politiska målen för kommunens verksamhet, och i frågor som rör kommunen och dess invånare. De beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 30 augusti 2023