Arbetet med framtidens Olofström är igång!

Olofströms kommuns visionsarbete har dragit igång och under september kommer inspel om framtidens Olofström att samlas in via olika grupper. Under Skördedagen ges även invånare möjlighet att berätta om vad de drömmer om för sin framtida kommun.

Vy över ett bostadsområde vid sjön Halen med visionssymbolen "Vision2040".

Visionsarbetet inkluderar alla

Visionen vi har idag gäller till och med år 2024. Det är nu dags att formulera vår nya vision som ska gälla till 2040.

Vad är då en vision? En vision är ett läge som vi siktar mot i framtiden, på en längre sikt. Visionen är den bild som vi önskar bli verklighet år 2040. För att en vision ska bli verklighet måste alla bidra.

Eftersom det handlar om hela Olofströms kommun, inkluderas alla. Invånare, företagare, föreningar och medarbetare. Därför är delaktigheten viktig och under september kan ge din bild av vad du vill Olofströms ska vara i framtiden.

För att vår vision ska få betydelse och göra skillnad behövs allas engagemang från framtagandet till genomförandet, säger Iréne Robertsson, kommunchef Olofströms kommun.

Hur tar vi fram visionen?

Visionsarbetet startades under våren 2023 under kommunens verksamhetsdag. Då fick chefer, politiker, representanter från kommunens bolag och förbund möjlighet att ge sin önskade bild. De lyfte även önskemål på hur det fortsatta arbetet skulle ske. Där uppkom bland annat vikten av att bjuda in och inkludera de som berörs av visionsarbete. Nämligen de som bor, arbetar och verkar i Olofström.

När alla inspel kommit in, kommer ett utkast till ny visionsformulering tas fram. Under vecka 43 kommer den läggas ut på kommunens hemsida så att invånare och medarbetare kan tycka till om den. Därefter kommer chefer och politiker i Olofströms kommun ha en slutdiskussion, som sedan lämnar ett förslag till kommunfullmäktige för beslut.

Vision är med andra ord en tydlig bild av den framtid du önskar dig och strävar efter. Utan en Vision så skulle det bli betydligt svårare för oss att sätta upp mål och riktningar för ett fortsatt arbete framåt. För Olofströms kommun med dess invånare, företagare och medarbetare blir det en färdvisning om vad vi vill sträva mot tillsammans fram till 2040, säger Morgan Bengtsson, kommunalråd Olofströms kommun.

Ge din bild av framtidens Olofström

Ta tillfället i akt att skicka in dina drömmar för Olofströms kommuns framtid via vårt webbformulär. Webbformuläret kommer att stängas efter september så passa på att fylla i det redan idag.

Vad drömmer du om för Olofströms kommun 2024?

Under Skördedagen den 30 september kommer du kunna ge inspel på plats. Mer om detta kommer i Skördedagens program.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 13 september 2023

Uppdaterad: 13 september 2023