Beredskapsveckan med fokus på övning

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

En siluett av en person i mörker som håller upp en mobil mot himlen och en telemast i bakgrunden.

Detta händer i Olofström under veckan

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats. I Olofströms kommun kommer vi att under veckan:

  • Dela ut information om hur du förbereder dig inför kriser. Informationen delas ut på medborgarservice i kommunhuset, biblioteken och på Nya Torget under Skördedagen.
  • FRG, frivilliga resursgruppen, medverkar på Skördedagen. Där kan du får information om hemberedskap och möjlighet att öva.
  • FRG kommer vid informationstillfällen att visa upp en modell av ett skyddsrum. Modellen är mobil och kan tas med till olika platser. Den visar hur ett skyddsrum ser ut och fungerar.
  • I slutet av veckan besöker FRG ungdomsverksamheten Växtverket där ungdomar kommer att få öva, öva och öva. De kommer att få öva på att sätta upp ett stormkök, laga krismat och öva på första hjälpen genom bland annat att lägga förband på varandra.
  • Utmana dig som invånare i att öva inför olika scenarion.

Sju dagars utmaning – är du redo?

Plötsligt går elen. Internet fungerar inte, det finns inget vatten i kranen. Du försöker ringa men signalerna går inte fram. Dagarna går. Det blir kallt inne, maten i kylen blir dålig och ditt betalkort fungerar inte. Vad gör du?

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Samtidigt är det viktigt att hjälpa andra. Utmana dig själv genom att vara med och öva på Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps olika scenarion. Vi kommer att lägga ut ett scenario i veckan på facebook i våra stories. Du kan även hämta en folder på medborgarservice eller biblioteket där de olika scenariona finns med. På msb.se har du även möjlighet att ladda ner foldern med scenariona och öva hemma.

Kris och beredskap

Rekommenderat för dig

Publicerad: 25 september 2023