Psykiatriveckan 2023

Den 6–15 oktober uppmärksammar vi psykisk hälsa runt om i Blekinge. Välkommen på föreläsningar och aktiviteter i Olofström. Allt är gratis och öppet för alla, men vissa event kräver föranmälan.

Två personer håller om varandra i en kram.

Få fler att våga fråga, prata, lyssna och agera

Psykiatriveckan syftar till att minska stigmat som fortfarande är förknippat med psykisk ohälsa. Med Psykiatriveckan vill samverkansaktörerna få fler att våga fråga, prata, lyssna och agera för en bättre psykisk hälsa i Blekinge. Att göra det lättare att våga prata om hur vi egentligen mår och att be om, och ta emot hjälp, när vi behöver det. Detta för att vi ska kunna leva så gott vi kan och förhoppningsvis även få oss hjälpa andra i vår omgivning som befinner sig i en svår livssituation.

När en person mår psykiskt dåligt kan det vara svårt att se någon utväg. Därför är det viktigt att våga agera genom att ställe en fråga ”Hur mår du”? För en person som befinner sig i ett kristillstånd kan denna frågan vara avgörande för liv eller död. Lika viktigt är det att våga prata om sitt mående, hur jag mår! Ibland kan det vara svårt för omgivningen att läsa av en person, då psykisk ohälsa inte syns på utsidan. Att berätta eller att be om hjälp är första steget mot tillfrisknande. Så tillsammans måste vi våga prata, fråga, lyssna och agera för ett hälsosammare samhälle, säger Jenny Bengtsson, samordnare Uppdrag psykisk hälsa.

Psykiatriveckan har arrangerats i Blekinge varje höst sedan 2011 och är ett samarbete mellan Blekinges alla kommuner, Region Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan samt brukarorganisationen Samverkan för psykisk hälsa (NSPH och Hjärnkoll) Blekinge.

I år lyfter vi på olika sätt fram att kropp och knopp hänger ihop som en helhet. Mår du dåligt i själen så sätter sig måendet också fysiskt i kroppen och tvärt om, för att må så bra man kan gäller det att balansera rörelse, stillhet, mat och sömn.

Mellan den 6-15 oktober arrangeras flera föreläsningar och aktiviteter i Olofström som du som invånare är välkommen till. Under veckan kommer det finnas armband med budskap på temat till försäljning vid de lokala föreläsningarna och aktiviteterna.

Veckans program i Olofström

Föreläsning: ”Anhörig i ett hav av känslor - igenkänning och stöd när livet utmanar”

Föreläsning med Maria Estling Vannestål. När Maria Estling Vannestål väntade sitt fjärde barn drabbades hennes mamma av en demenssjukdom, och två av de fyra barnen har psykiatriska diagnoser. I Sverige finns mer än en miljon anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Även om var och en har sin unika historia är det mycket som förenar oss när det gäller upplevelser, tankar och känslor. I sitt föredrag berättar Maria om egna och andras erfarenheter och presenterar ett smörgåsbord av idéer för hur vi kan bli mer hållbara som anhöriga och människor. Om vi ska orka finnas till för våra närstående behöver vi också ta hand om oss själva.

Plats: Mariasalen, Bredgatan 11, Olofström
Tid: fredag 6 oktober klockan 16.30–18.30

Själv – Svanholm Singers

Svanholm Singers från Lund har etablerat sig som en av Sveriges mest framstående manskörer. Kören består av 20 sångare och leds sedan 2001 av Sofia Söderberg. Lätta röster i kombination med skarp intonation skapar den unika klang som blivit kännetecknande för Svanholm Singers.

Med hjälp av monologer och nyskriven musik (av bland annat Phillip Cooke, Paul Mealor, Sofia Söderberg och Henrik Dahlgren), vill Svanholm Singers i denna sceniska föreställning/konsert belysa ensamheten och den psykiska ohälsan som är vanligare än någonsin hos unga idag. Man vill låta ensemblens sångare själva komma till tals med sina tankar och erfarenheter, och på så sätt skapa en föreställning/konsert förankrad i verkligheten, där musiken blir en bro mellan det uttryckbara och svårförståeliga.

Arrangemang: Riksteaterföreningen i Olofström, Olofströms Kammarmusikförening, Olofströms kommun, med stöd av ABF, Musik i Blekinge och Statens kulturråd.

Plats: Folkets hus, Dahlian. Östra storgatan 24, Olofström
Tid: söndag 8 oktober klockan 18.00–19.20 (ej paus)

Invigning med mingel och föreläsning

Invigning av Psykiatriveckan på scenen i Dahlian. Mingel och information från olika verksamheter i Olofströms kommun.

Plats: Folkets hus, Dahlian. Östra storgatan 24, Olofström
Tid: måndag 9 oktober klockan 17.00–19.00

Föreläsning: ”NPF i skolan och ADHD i vardagen”

Föreläsning med Magister Nordström. Vad är NPF? Hur ska vi tänka när vi har elever med NPF i skolan? Magister Nordström berättar hur han jobbar med elever med NPF? Vad har han för tankar och tips kring det hela. Magister Nordström kopplar även detta till hemmet, dvs hur det är att leva med ADHD. Svårigheter, styrkor och svagheter. Jobbar man med barn som har NPF, är förälder till ett barn med NPF eller lever med en person som har NPF passar denna föreläsning bra.

Plats: Folkets hus, Dahlian. Östra storgatan 24, Olofström
Tid: måndag 9 oktober klockan 17.30–18.45

Presentation av Årets eldsjäl inom psykisk hälsa 2023

Plats: Folkets hus, Dahlian. Östra storgatan 24, Olofström
Tid: måndag 9 oktober cirka klockan 18.50

Föreläsning: ”En zebras känsloregister – när bindväven sviker, men inte viljan”

Föreläsning med Nikita Strand. Nikita Strand är legitimerad sjuksköterska som mestadels jobbat på neurologiavdelningar inom den somatiska vården. I föreläsningen berättar Nikita inte bara om vad EDS innebär och hur vägen till diagnos såg ut, utan även om de känslor som medföljt över att ha slussats runt i vården för diverse symtom utan att riktigt få gehör. Hon har själv ganska sent i livet fått diagnosen ”Ehlers- Danlos syndrom (EDS)”, ett medfött progressivt syndrom som påverkar bindväven. Föreläsningen kommer genom ett nyanserat inifrånperspektiv att belysa vikten av kunskap kring EDS både vad det gäller ångesthantering, inneliggande psykiatrisk vård och ett salutogent förhållningssätt. Som lyssnare får du ökad förståelse för varför det är så viktigt att tänka utanför ramarna, men samtidigt se människan du möter som en helhet.

Plats: Mariasalen, Bredgatan 11, Olofström
Tid: tisdag 10 oktober klockan 17.30–19.00

Föreläsningen sänds även digitalt. Anmälan till den digitala föreläsningen görs på sv.se/psykiatriveckan Länk till annan webbplats..

Kostnadsfri bio, filmen ”Rose”

Året är 1997. Inger, hennes syster Ellen och svågern Vagn är på bussresa mot Paris. Att berätta för sina anhöriga om sin psykiska diagnos och hur det tas emot. Bussen har knappt hunnit ut på motorvägen förrän Inger avslöjar sin psykiska sjukdom för resten av resesällskapet - och resan till städernas stad blir en vecka som de aldrig kommer att glömma. För Inger har ett dolt motiv till resan och väl framme i Paris inleder hon jakten på en förlorad kärlek.

Språk: Danska. Undertexter: Svenska. Kostnadsfritt, boka din biljett på www.grandbio.net Länk till annan webbplats..
Plats: Biografen, Östra storgatan 2, Olofström
Tid: torsdag 12 oktober klockan 13.30–15.15

Föreläsning: ”Kognitiva sjukdomar, vad kan det innebära att få en demensdiagnos?”

Föreläsning med Pamela Bernstein. Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer i en demenssjukdom. Eller som det numera kallas, kognitiva skador/sjukdomar. Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och tar fram information. Det är med hjälp av kognitiva förmågor som vi planerar och organiserar vårt arbete på kort och lång sikt, utvärderar resultat, löser problem och fattar beslut. Demens är en av våra vanligaste folksjukdomar. En sjukdom som påverkar hela familjen. Ändå pratar vi inte mycket om det. Kunskap om sjukdomarna och vanliga symtom som påverkar det dagliga livet och den sociala gemenskapen ökar tryggheten och möjligheten till ett bra liv med rätt stöd och hjälp av samhället för den som drabbas.

Plats: Mariasalen, Bredgatan 11, Olofström
Tid: torsdag 12 oktober klockan 16.15–18.00

Föreläsning:”Oxycontin, missbruk och konsekvenserna!”

Värsta beroendet som finns! Under föreläsningen kommer Polis, socialtjänst och eventuellt missbrukare/anhöriga att prata om Oxycontin. Varför det är så beroendeframkallande och svårt att sluta med. Ekonomiska och kriminella konsekvenser, dödlighet med mera.

Plats: Mariasalen, Bredgatan 11, Olofström
Tid: torsdag 12 oktober klockan 18.15–20.15

Föreläsningen sänds även digitalt. Anmälan till den digitala föreläsningen görs på sv.se/psykiatriveckan Länk till annan webbplats..

Aktivitetsdag: Heja kropp och knopp

Att motion i alla dess former har positiva effekter på hälsan är ett känt faktum. Under ”Heja kropp och knopp” dagen är du med och uppmärksammar motionens inverkan på den psykiska hälsan. Motion har en vetenskaplig effekt på ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sömnstörningar och stress. Information hittar du under dagen i Kalashuset.

Plats: Storlekplatsen och runt Södrasund
Tid: lördag 14 oktober klockan 10.00–14.00

Tipspromenad

Talong finns att hämta i Kalashuset på Storlekplatsen. Alla vuxna som lämnar in sin talong är med i en utlottning av priser, alla barn som lämnar in en talong får ett pris.

Plats: Runt Södrasund
Tid: klockan 10.00–13.00

Prova-på aktiviteter

Du får möjlighet att prova på olika aktiviteter för alla åldrar.

Plats: Runt Södrasund och på Storlekplatsen
Tid: klockan 10.00–13.30

Öppet hus på Studieförbundet Vuxenskolan

Prova på Yoga med Marie Folkesson Madisson från MaYA kropp & själ, träffa NSPH och Hjärnkoll Blekinge och ta del av kursutbud från Studieförbundet vuxenskolan med mera.

Plats: Östra Storgatan 34, Olofström
Tid: klockan 10.00–14.00

Utlottning av priser

Utlottning av priser till de som deltagit och lämnat in sin talong från tipspromenaden.

Plats: Vid Kalashuset
Tid: klockan 13.45

Digitala tipspromenad

Under hela veckan finns det möjlighet att delta i kommunens digitala tipspromenad.

Startplatser:

  • Olofström, Aniara parken
  • Jämshög, “gröna torget”
  • Kyrkhult, Södersjön
  • Blåsegylet, anslagstavlan vid parkeringen

Rekommenderat för dig

Publicerad: 27 september 2023

Uppdaterad: 5 oktober 2023