Varmvattenbassängen på Holjebadet kommer att stängas senast vecka 45 på grund av läckage

Tidsplan är ännu oklart. Vi avvaktar i dagsläget underlag för att komma vidare med en upphandling.

Varmvattenbassängen på Holjebadet.

Ordförande för kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att varmvattenbassängen kommer att tas ur drift senast vecka 45 med anledning av den problematik som finns kopplat till pågående och ihållande läckage.

Läckaget har varit känt sedan en längre tid och trots intensiva ansträngningar från politiskt håll för att påskynda processen kring renovering där vi kan hitta en lösning parallellt med pågående drift så har det dragit ut på tiden. Nu har vi nått vägs ände.

Beslutet om att stänga bassängen är nödvändigt för att säkerställa dels att fastigheten inte tar ytterligare skada, dels förhindra eventuell miljöpåverkan.

På kort sikt ger det positiva effekter på våra driftkostnader, men det lär inte väga upp ett bortfall i intäkter över tid. Hade det varit försvarbart att ”köra vidare” trots ett visst läckage hade vi kunnat hantera dessa kostnader med enkelhet, men ovissheten kring vad konsekvenserna kan bli är för stora och inget som vi därmed kan riskera.

Förhoppningen är att kunna genomföra en säker avställning under kontrollerade former med god framförhållning för att slippa hamna i ett ännu sämre läge framöver.

Parallellt kan verksamheten och dess personal samt kunder och besökare få rimliga förutsättningar till anpassning.

Holjebadet har varit en central del av kommunens gemenskap sedan länge och en plats där människor anslutit för att njuta av motion, lek, avkoppling och social samvaro. Alla förstår verkligen hur viktig varmvattenbassängen är för besökarna och vi beklagar besvären som detta medför. Samma sak gäller för Holjebadets lekland.

Badanläggningar är en komplex utmaning men vår förhoppning är kunna landa i en större renovering där vi inom överskådlig framtid återigen kan erbjuda både lekland, relax och varmvattenbassäng till besökarna.

Under den tid som bassängen är ur drift kommer alla göra sitt bästa för att minimera besvären. Övriga faciliteter på Holjebadet, 25-meters bassängen, gym och bastu, bubbelpool med flera. kommer att vara öppna som vanligt tillsvidare.

Vi uppmanar givetvis alla besökare att även fortsättningsvis använda anläggningen och ber om ert tålamod och en gnutta förståelse medan vi arbetar med att åtgärda de utmaningar som verksamhetens nu står inför. Samtidigt finns det full respekt för att det uppstår en frustration när anläggningen krånglar över tid och därmed är politikens inriktning att nu ta ett helhetsgrepp över anläggningen.

Det finns färdiga politiska förslag om badet angående en större renovering och det som nu återstår är att få fram underlag till upphandling.

Vi kommer att hålla alla uppdaterade om utvecklingen och löpande informera om när det finns en tidsram för projektet.

För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Danielsson (S)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon 070-688 05 79
christoffer.danielsson.politiker@olofstrom.se

Bianca Gustafsson
Verksamhetschef Holjebadet
Telefon 0454-931 27
bianca.gustafsson@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 13 oktober 2023