Nytt demensteam på plats

Ett team med specialistkompetens inom demens och psykiska symtom har bildats. Teamet finns till stöd för personer med demens. Fokuset ligger på personcentrerad vård och omsorg.

Två kvinnor som ingår i demensteamet

Med fokus på varje persons egna behov

Olofströms kommun arbetar efter att varje person får den vård och omsorg hen behöver utifrån de behov personen har. Personer med en demens kan känna oro och ångest. För att ge varje individ rätt omsorg, sätter man individens behov i centrum och lär känna personen lite bättre. På så sätt kan man bygga upp ett förtroende och en känsla av trygghet.

Demensteamet hjälper till att skapa en trygg och säker vård för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Teamet består av två undersköterskor med specialistkompetens inom demens.

Rätt stöd för att minska oro

Vid en demenssjukdom kan man få psykiska och beteendemässiga symtom som gör att man både kan bli rädd och misstänksam. I möte med personer med demens är bemötande av extra vikt. Med ett bra bemötande och förståelse för individens sjukdom, kan missförstånd och situationer som kan bli påfrestande undvikas. Det är vid såna här situationer som demensteamet kan komma in och ge stöd och handleda personal. En annan situation kan vara att flytta från sitt egna boende till ett särskilt boende. Här kommer specialteamet in och ger stöd åt personalen om hur de skapar en trygg miljö för individen och finns även där för individen i fråga.

De kan underlätta i mötet och vid behov handleda och utbilda personal till att få de resurser och hjälpmedel som kan behövas i en specifik omvårdnadssituation, säger Pamela Bernstein, minnessjuksköterska Olofströms kommun.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 18 oktober 2023