Fler utbildar sig i våldsförebyggande arbete

Just nu pågår ett gemensamt arbete mellan Växtverket, socialtjänsten och utbildning som fokuserar på att förebygga våld i ungdomars vardag. Detta genom att utbilda pedagoger i våldsförebyggande arbete, som de kan ta med sig till eleverna på Högavångsskolan.

En grupp medarbetare som utbildar sig inom MVP

Under två dagar har elevstödjare, resurspedagog, fritidspedagog och socialpedagog utbildats i våldsförebyggande arbete riktat mot barn och unga. Pedagogerna kommer under hösten att hålla i 14 lektioner med Högavångsskolans årskurs 8 elever. Kärnan är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur man på olika sätt kan agera mot våld i vardagen. Det övergripande målet är att minska våldet genom att stoppa det redan innan det uppstår.

Lektionerna bygger på tre områden:

  • Att öka medvetenhet och kunskap om olika typer av våld.
  • Utmana normer som bidrar till våld.
  • Motivera unga till att bli aktiva åskådare.

Det handlar om att skapa en medvetenhet kring vad som faktiskt är våld och vad ungdomen kan göra i olika situationer. I delen om åskådare diskuterar och tipsar vi vad man kan göra som åskådare innan, under och efter en våldssituation, utan att själv bli utsatt för våld säger Roger Olsson, socialpedagog och instruktör i MVP.

Kort om utbildningen MVP

Utbildningen heter MVP Skola och är ett utbildningsprogram för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, där man tillsammans med elever arbetar förebyggande mot kränkningar, våld och trakasserier.

I Olofström har elever i årskurs åtta fått ta del av utbildningen genom att personal från socialtjänsten och fritidsverksamheten hållit i det. De har även gått en utbildning i att bli instruktörer för att kunna sprida kunskapen vidare till fler medarbetare.

Genom att fler medarbetare får utbildning i MVP kan vi nå ut till fler elever. Förhoppningen är att även elever i årskurs fem ska kunna ta del av utbildningskonceptet. Vi ser att attityder och beteenden redan är skapade i årskurs åtta och skulle behöva nå ut till den yngre målgruppen i ett förebyggande syfte, fortsätter Roger Olsson.

Om MVPskola, mvpsverige.se Länk till annan webbplats.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 8 maj 2024

Uppdaterad: 10 maj 2024