Fler kan söka yrkesutbildningar

Höstens vård och omsorgsutbildning utökas med möjlighet att läsa grundläggande svenska som andra språk kombinerat med vårdkurserna. Detta som ett led i att ge fler personer möjlighet att utbilda sig.

En sjuksköterska med ansiktsmask som sätter på handskar

Möjlighet att läsa vårdkurser kombinerat med svenska

För att möta arbetsmarknadens behov inom vård och omsorg med en åldrande och växande befolkning, behövs fler som utbildar sig inom vård och omsorg. För att fler ska kunna utbilda sig, har Komvux i Olofström tagit fram en ny kombinationsutbildning för vård och omsorg. Något som varit möjligt i andra yrkesutbildningar som industriteknik och försäljning och service.

Kombinationsutbildningen ökar elevernas motivation att fullfölja utbildningen till undersköterska, då de lär sig språket i ett meningsfullt och praktiskt sammanhang, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen Olofströms kommun.

En bred grund inför kommande arbete

Utbildningen ger kunskap i sårvård, medicinering och att ge personlig vård. Den examinerande undersköterskan kan efter färdig utbildning arbeta inom äldreomsorg, hemsjukvård och på sjukhus. Förutom teoretiska kunskaper får den studerande praktisera under utbildningen via så kallad APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Vuxenutbildning Olofström

Rekommenderat för dig

Publicerad: 13 maj 2024