Vuxenutbildningen anpassas för att klara budgeten

Den 17 juni fattade utbildningsnämnden beslut om vuxenutbildningen i Olofströms kommun. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att starta arbetet med att anpassa Komvux. Detta för att få en budget i balans.

Förhoppning att externa aktörer som nya utbildningsanordnare

Enligt nuvarande prognos saknar utbildningsnämnden närmare 9,3 miljoner för att få en budget i balans. Utifrån den prognos har förvaltningschefen tagit fram åtgärdsförslag på besparingar. Den 17 juni fattade utbildningsnämnden beslut om vilka besparingsåtgärder som ska genomföras.

Nämnden beslutade att anpassa vuxenutbildningen, exkluderat Yrkeshögskolan, med fokus på att externa aktörer övertar utbildningarna. Med extern aktör menas att utbildningarna inte kommer att hållas/finnas på plats i Olofströms kommun. Externa aktörer kan vara folkhögskolor eller kommunala vuxenutbildningar inom samverkan Gränslöst (Blekinges kommuner och Tingsryd).

Följande verksamheter kommer att påverkas:

  • Grundläggande vuxenutbildning. Det motsvarar grundskolans årskurs 1–9. Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan.
  • Gymnasial vuxenutbildning. Det motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till personer över 20 år som inte har slutfört någon form av gymnasieutbildning.
  • Anpassad vuxenutbildning. Komvux som anpassad utbildning är till för personer, tjugo år eller äldre, som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som saknar utbildning från anpassade grund- eller gymnasieskolan eller grund- eller gymnasieskolan.
  • Yrkesutbildningen: Vård- och omsorg. Vård och omsorg. Den studerande utbildas till undersköterska på gymnasial nivå.
  • SFI, svenska för invandrare. För personer som flyttat till Sverige och som vill lära sig svenska.

Vi ser att antalet elever på vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar har minskat med cirka 90 procent. Andra Komvux-utbildningar har minskat med uppåt 50 procent säger Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Utöver verksamheterna som berörs har nämnden beslutat att förvaltningen ska successivt minska sina kostnader gällande IKT-verktyg, vilket innebär att lånedatorer lånas ut till elever i årskurs 6 och uppåt istället för från årskurs 2.

Noggranna förberedelser inför genomförandet av anpassningarna

Hur elever som studerar på Komvux i Olofström kommer att påverkas, är inte helt klart än. Vissa elever kommer kunna läsa klart sina kurser medan andra kan komma att avsluta dem hos en annan utbildningsaktör.
Det som sker näst är att starta arbetet med anpassningarna. De kommer att vara helt genomförda hösten 2025.

Anpassningarnas fokus är att det ska bli så bra övergångar som möjligt. Detta genom noggranna förberedelser och tydlig kommunikation mellan berörda parter.


Det som sker nu under sommaren och efter är samtal/förhandling med fackombud, skyddsombud och riskanalyser. Det finns en arbetsrättslig process som vi måste förhålla oss till, fortsätter Patrik Håkansson.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 18 juni 2024