Ny integrationssatsning i Olofström

Olofströms kommun har beviljats ett statsbidrag på 378 500 kr i syfte att ge personer hjälp att lära sig svenska genom att skapa nya kontakter med Olofströmsbor.

En man och kvinna på promenad

Lära sig svenska genom sociala aktiviteter

Det finns olika sätt att underlätta för språkinlärning och integration på. Ett sätt som visats vara framgångsrikt är genom sociala gemensamma aktiviteter. Detta blir ett komplement till de språkarenorna som finns i skolor och liknande miljöer.

Satsningen handlar även om att minska ensamheten och utanförskapet hos de som upplever det. Förhoppning av satsningen är personer som har ett behov att stärkas i svenska språket och ensamma personer ska mötas och en ny vänskap ska uppstå.

Upplägget har prövats med framgång i andra kommuner och man har sett att personerna som möts via en sådan här satsning, håller kvar kontakten med varandra efter satsningens avslut, säger Alina Ejder Zoric, social hållbarhetsstrateg.

Statsbidraget är tänkt att leda till 20 matchningar. För att hitta dem som kan ha behov av att bättra på sitt språk och hitta nya vänner kommer vi dels söka via kommunens verksamheter men även utanför. Vi vet sedan innan att framförallt föräldralediga kan hamna i en ofrivillig isolering vilket sedan försvårar etableringen i samhället.

Jag ser en dubbelvinst av att vi nu fått detta bidrag då vi når inte enbart en grupp som vi ser har ett behov av hjälp, utan två. Det gör att detta känns extra bra och viktigt, fortsätter Alina Ejder Zoric.

Vill du bli språkvän?

En språkvän är ett par som matchats och består då av en språksvag person och en språkstark person.

Vill du blir en språkvän i Olofström ska du hålla utkik via vår hemsida. Mer information om hur du kan anmäla ditt intresse kommer under sommaren.

Rekommenderat för dig

Publicerad: 20 juni 2024