Kulturstipendium för unga Olofströmare

Nu kan du som är ung kulturutövare söka kulturstipendium.

Två män med en varsin gitarr

Stipendiet är avsett för dig upp till 30 år som är kulturellt engagerad och har anknytning till Olofström. Det kan handla om kulturyttringar som till exempel konst, konsthantverk, musik, skrivande eller dans.

Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut i samband med Skördedagen lördagen den 28 september. Ansökan ska innehålla information om dig och din kulturella gärning samt hur du tänker använda stipendiet i din fortsatta utveckling som kulturarbetare.

Ansökan ska skickas senast den 31 juli 2024 till:
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritid
Box 301
293 24 Olofström
eller till
kof@olofstrom.se

Rekommenderat för dig

Publicerad: 24 juni 2024