Faderskap

Barn har rätt att veta vem deras pappa är. Om ni får barn och inte är gifta måste du som pappa besöka kommunen för att bekräfta faderskapet. Detta görs för att barnet ska få samma juridiska rättigheter som barn till gifta föräldrar.

Om ni är gifta blir maken automatiskt registrerad som pappa och ni är båda gemensamma vårdnadshavare.

När man inte är gift

Ogifta föräldrar som får barn måste bekräfta faderskapet. Kommunen skickar ett brev till dig som är mamma som ber dig att boka ett möte tillsammans med pappan. Du kan även själv kontakta kommunen för att boka ett möte.

Är du mamma får du automatiskt vårdnaden om barnet vid födseln om ni är ogifta. När faderskapsbekräftelsen skrivs kan du göra en anmälan om gemensam vårdnad.

Föräldrar som är sambo

Om barnet är gemensamt och ni bor permanent tillsammans, i ett parförhållande och har gemensamt hushåll skriver ni på ett intyg på att ni båda är överens om vem som är fadern (boka tid på socialkontoret för faderskapsbekräftelse). När faderskapsbekräftelsen skrivs kan föräldrarna göra en anmälan om gemensam vårdnad.

Om du är särbo eller ensamstående

Om du är särbo eller ensamstående gör familjerätten en mer omfattande utredning för att fastställa vem som är barnets pappa. Ni kan komma tillsammans eller var för sig.

Om det är oklart vem som är pappa

Om det råder tveksamhet vem som är barnets pappa, kan DNA-test på mamma, barn och de män som kan vara pappa avgöra faderskapet. Det kan du få hjälp med på familjerätten.

Bekräfta föräldraskap

För barn till lesbiska par där en kvinna genomgått assisterad befruktning måste hennes maka, registrerade partner eller sambo fastställa föräldraskapet. Vill ni ha gemensam vårdnad kan en anmälan göras vid samma tillfälle.

Vad menas med gemensam, enskild och delad vårdnad?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Det klargör vem av föräldrarna som har föräldraansvaret. Ansvaret delas in i tre olika former: gemensam vårdnad, enskild vårdnad och delad vårnad.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad ansvarar bägge föräldrarna för allt som rör barnet och föräldrarna har den juridiska vårdnaden om barnet.

Är ni gifta har ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Det innebär att ni gemensamt fattar beslut i frågor som rör barnet/ barnen.

Gemensam vårdnad om barnen är numera regel även om föräldrar väljer att separera. Undantag finns, ofta görs en utredning av familjerätten. Utredningen bekräftar då att det inte är för barnets bästa med gemensam vårdnad.

Enskild vårdnad

En ogift kvinna som får barn har alltid enskild vårdnad om barnet, men anmälan om gemensam vårdad kan göras vid faderskapsbekräftelsen eller när som helst därefter.

Den som är enskild vårdnadshavare ansvar för allt som rör barnet, men ska underlätta umgänget mellan barnet och den andre föräldern. Den andre föräldern ska också informeras om händelser av betydelse som rör barnet. Exempelvis sjukdom eller flytt

Delad vårdnad

Föräldrarna har flera barn och har enskild vårdnad om olika barn i en syskonskara.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Familjerätten har telefontid:
måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30

onsdag klockan 13.00–14.00

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 11 februari 2021