Kommunal hälso- och sjukvård

Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser kan du få hjälp hemma om du inte kan ta dig till ditt vårdval.

Du kan då efter behov få insatser utförda av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller rehabassistent i den kommunala hemsjukvården.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna är belagda med hemsjukvårdsavgift.

Avgifter för hemsjukvård

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården riktar sig till alla åldrar som har behov av sjukvårdsinsatser mer än två veckor och om inte själv eller med hjälp av anhörig eller personlig assistent kan ta dig till vårdcentralen.

Hemsjukvård

Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, för den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och i de särskilda boendeformerna.

För att garantera den medicinska säkerheten finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Trygg hemgång

I Olofströms kommun kan du få ett beviljat biståndsbeslut om Trygg hemgång. Trygg hemgång kan beviljas till dig som är över 65 år, och om du har ett kvarvarande behov av rehabilitering och fortsatt utredning om ett eventuellt behov av stöd och hjälp i hemmet. Trygg hemgång innebär att du får samma tvärprofessionella team under hela den aktuella tiden.

Teamet bistår av undersköterska, sjuksköterska och rehab och är tillgängligt för dig i upp till 14 dagar. Under denna tid görs en ny vårdplanering där du kan ansöka om hjälp om behov kvarstår och som en biståndshandläggare beslutar om.

Trygg hemgång

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 3 augusti 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022