Ansökan hemsjukvård

Om du har behov av hemsjukvård kontaktar du en distriktssköterska eller sjuksköterska där du bor. Det är sköterskan som gör bedömningen om du omfattas av hemsjukvård eller ej.

Sker en förbättring av ditt hälsotillstånd så att du kan börja gå till din vårdcentral omprövas ditt behov av hemsjukvård.

Information och samtycke

I samband med inskrivningen i hemsjukvården kommer du att tillfrågas om samtycke, till exempel för informationsöverföring mellan olika vårdgivare och deltagande i kvalitetsregister. Att lämna samtycke är frivilligt, men om du inte samtycker till informationsöverföring mellan vårdgivare måste du själv ansvara för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Kontakt med regionens sjukvård

Om du har behov av kontakt med läkare eller annan sjukvårdsinrättning har du själv eller anhörig rätt att ta den kontakten även om du är inskriven i hemsjukvården. Om du själv eller anhörig söker vård åt dig någonstans, till exempel vårdcentral eller sjukhus, ansvarar du sedan själv för att kontakta kommunens distriktssköterska/sjuksköterska för att meddela om någon medicinändring eller annan åtgärd gjorts.

Hemsjukvårdsavgift

Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut 120 kr/besök, max 300 kr/mån.

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Avslutning av hemsjukvården

Insatsen hemsjukvård pågår så länge behovet kvarstår hos dig men när du kan gå till din vårdcentral avslutas hemsjukvården om du bor i ordinärt boende.

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med distriktsköterska/sjuksköterska för ditt område ring socialförvaltningens växel på telefonnummer: 0454-932 10

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: